Munandning leder till snarkning och sämre sömn

Munandning leder till snarkning och sämre sömn

Ien studie med en grupp fullt friska personer täpptes näsborrarna till så att försökspersonerna bara kunde andas genom munnen när de sov. Alla deltagare började snarka redan första natten. En person fick sömnapné (andningsuppehåll). Samtliga upplevde också att de hade sovit sämre.

Tejpa munnen på natten

Att tejpa munnen på natten med Sleep Tape är ett synnerligen enkelt, men ändå väldigt kraftfullt verktyg. En bra sömn är avgörande för en bra hälsa, hög energi och allmänt välbefinnande.

Hur vi andas när vi sover är av största vikt, eftersom vår kropp då läker, reparerar och återhämtar sig. Att sova med öppen mun skapar en obalans mellan syre och koldioxid och orsakar hyperventilering, vilket leder till syrebrist och orolig sömn.

Då det inte är lätt att hålla koll på din andning när du sover, säkerställer användandet av Sleep Tape att din mun förblir stängd under natten så att andningen bara sker in och ut genom näsan.

Hur är det möjligt att snarka med tejpad mun

De allra flesta som snarkar gör det med öppen mun. Många som tejpar munnen på natten minskar eller blir av med sina snarkproblem, men en del fortsätter snarka. Även om det är svårare så går det alltså utmärkt att snarka genom näsan.

Vid snarkning är ju luftvägarna i halsen trånga och det är när luften passerar igenom den trånga passagen på sin väg ned till lungorna som snarkljudet uppstår. Förutom munandning finns det några andra vanliga orsaker:

  • Övervikt. Övervikt på utsidan innebär övervikt på insidan. Om den extra vikten sitter kring hals/nacke så kan det göra det svårare för luften att passera in och ut och ger då upphov till snarkljud.
  • Muskler. Om musklerna i hals och nacke är för spända kan det göra det svårare för luften att passera in och ut från lungorna. Musklerna kan också vara försvagade/utmattade på grund av överandning och kollapsar av trycket som uppstår vid in- och utandning.
  • Sovställning. Utifrån ett andningsperspektiv är ryggläge den sämsta sovpositionen då andningsvägarna är mer blockerade. Vid ryggläge är det lätt att underkäken faller ned så att man börjar munandas. Samtidigt faller tungan bakåt och blockerar svalget. Den bästa sovställningen är på sidan eftersom luftvägarna hålls mer öppna så att andningen blir mindre ansträngd. Framstupa sidoläge vid olycka syftar till att hålla luftvägarna maximalt öppna. Samma position är också den bästa sovställningen. Om du har svårt att sova på sidan är magläge ett bättre alternativ än att sova på rygg.
  • Stressnivå. Vår andning är en perfekt stressindikator som vanligtvis speglar vår mentala, känslomässiga och fysiska stress. Full aktivitet under dagen ger hjärnan massor av stimuli att bearbeta. Många av oss har glömt bort hur det är att vara riktigt avslappnad. Vi är inte medvetna om hur stor påverkan radio, tv, tidningar och reklam har på vår mentala aktivitet. Vi matas med problem, våld, hur vi ska bete oss och hur vi ska se ut. Det ger upphov till oro, rädsla, ilska och känslor av att inte duga till. Denna programmering sker obemärkt och leder ofta till en ytlig, snabb och oregelbunden andning som skapar trängre luftvägar.
  • Alkohol. En stor anledning till att så många av oss finner njutning i att dricka alkohol är den avslappning vi upplever, inte bara mentalt och känslomässigt, utan även i våra muskler. Men nackdelen är att vi kan bli för avslappnade. Det är anledningen till att det är extra vanligt att vi snarkar mer när vi dricker alkohol, då musklerna i halsen slappnar av för mycket och kollapsar. Vanliga kännetecken efter en “blöt” kväll är att vi vaknar upp nästa morgon med huvudvärk och är trötta och stela och munnen är torr som en öken. Det är högst troligt att munnen då varit öppen under sömnen och starkt bidragit till problemen, dels på grund av syrebrist som försätter kroppen i ett kamp/flykt-läge och dels på grund av vattenbrist då munandning ökar utflödet av vatten.

Studie på sömn och andning

Titel Sleep and breathing disturbance secondary to nasal obstruction
Tidskrift Otolaryngol Head Neck Surg. 1981 Sep-Oct;89(5):804-10.
Författare Olsen KD, Kern EB, Westbrook PR.
Sammanfattning The purpose of this study was to determine the effect of acute nasal obstruction on sleep and breathing in eight normal persons. The subjects were randomized into two groups. One night the subject was studied with the nose open and a second night with the nose obstructed. The electroencephalogram, electrocardiogram, inspiratory effort, nasal and oral airflow, and oxygen saturation were monitored. Sleep proved to be both subjectively and objectively disturbed.The subjects with the nose obstructed awoke more often, had a greater number of changes in sleep stage, had a prolongation of rapid-eye-movement (REM) latency, and spent a greater amount of time in stage I non-REM sleep (light sleep). Acute nasal obstruction caused a statistically significant increase in the number of partial and total obstructive respiratory events (obstructive hypopnea and obstructive apnea). Sleep apnea developed in one subject during this study merely on the basis of acute nasal obstruction.

Subscribe Us
Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning