Testa din andning #1

Testa din andning #1

Testa din andning #1

Hur andas du? Fyll i andnings- och hälsoindex

Lär dig mer om dina nuvarande andningsvanor genom att svara på de 20 frågorna i Andnings- och hälsoindex frågeformulär nedan. Frågorna hjälper dig att gradera och bli medveten om hur väl dina luftvägar fungerar. Blockerade luftvägar, överandning, oregelbunden andning är alla faktorer som kan ge upphov till många till synes helt orelaterade hälsoproblem, därav frågor om exempelvis magbesvär.

Frågeformuläret är indelat i två delar. Fråga 1-10 utgör del I och handlar om din hälsa – fysiskt, mentalt och känslomässigt. Del II består av fråga 11-20 och är relaterat till dina andningsvanor.

När du svarat på de 20 frågorna får du en summering av din totala poängsumma. OBS! Om du vill få tips på hur du tolkar resultatet behöver du ange din epost.

Gör det val som bäst stämmer överens med din nuvarande hälsostatus. Alla frågor gäller den senaste månaden.

Subscribe Us
Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning