Andningstest – Håll andan

Andningstest – Håll andan

De två övningarna nedan går ut på att hålla andan. Hur länge du klarar av att hålla andan, efter utandning, ger en indikation på hur du mår. Övningarna och tabellen är framtagna av Konstantin Buteyko, den ryske läkaren och professorn som ägnade 50 år av sitt liv åt att hjälpa tiotusentals människor förbättra sin andning. Testet är avsett att vara en indikation på din hälsa och innebär att ju kortare tid eller färre steg du klarar, desto sämre hälsa har du. Du kommer att märka att din förmåga att hålla andan ökar när du slappnar av, inte genom att du spänner dig och/eller försöker prestera.

Övning 1 – Håll andan sittande

OBS! Munnen ska vara stängd under hela övningen.

  • Steg 1. Sitt ned med rak rygg och slappna av under ett par minuter. Andas in och ut ett litet andetag lugnt genom näsan (ca 2-3 sekunder på inandning och ca 2-3 sekunder på utandning).
  • Steg 2. Efter avslutad utandning sätt fingrarna för näsan, håll andan och starta klockan.
  • Steg 3. När du känner de första behoven av att andas, släpp taget om näsan, stanna klockan och andas in och ut lugnt genom näsan, på samma sätt som i steg 1.

Om du andas in häftigt i steg 3 har du hållit andan för länge, vilket är ganska vanligt i vårt prestationsinriktade samhälle. När du känner behovet av att andas i steg 3, upplever du kanske sväljreflexer eller att diafragman ofrivilligt trycks ned. När detta inträffar är det dags att stanna klockan och notera tiden. Scrolla ned för att få en uppfattning om dina resultat.

Övning 2 – Håll andan gående

OBS! Munnen ska vara stängd under hela övningen.

  • Steg 1. Sitt ned med rak rygg och slappna av under ett par minuter.
  • Steg 2. Ställ dig upp och andas in och ut ett litet andetag lugnt genom näsan (ca 2-3 sekunder på inandning och ca 2-3 sekunder på utandning).
  • Steg 3. Efter avslutad utandning sätt fingrarna för näsan, håll andan och börja gå samtidigt som du räknar antalet steg du tar.
  • Steg 4. När du inte klarar att hålla andan längre, släpp taget om näsan, notera hur många steg du tog och andas in och ut lugnt genom näsan. Försök komma ned i varv och andas lugnt så snart som möjligt.

Sambandet mellan vår förmåga att hålla andan och vår hälsostatus

De två övningarna hjälper dig få koll på hur bra eller mindre bra din andning är och hur låga eller höga nivåer av koldioxid du har i kroppen. I artikeln koldioxidtrycket viktigare än blodtrycket kan du lära mer om hur det fungerar.

Det ska också tilläggas att det går att träna upp sin förmåga att hålla andan. Resultatet av övningarna blir troligtvis därför missvisande om du är fridykare eller har sömnapné (nattliga andningsuppehåll) och ”övar” på att hålla andan varje natt.

Hälsostatus Hålla andan sittande Hålla andan gående
Inga symtom, optimal hälsa 60 sekunder 120+ steg
Mycket bra hälsa, de flesta symtom är helt borta 40 sekunder 80-100 steg
Bra hälsa, symtom uppträder vid stress/triggers 30 sekunder 60-80 steg
Symtom gör sig ofta påminda 20 sekunder 40-60 steg
Många olika symtom som är närvarande hela tiden 10 sekunder 20-40 steg
Mediciner, sjukdomar, ”frustar som en ångmaskin” 3-5 sekunder 10-20 steg
Död 0 sekunder 0 steg
Subscribe Us
Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning