Stäng munnen och rädda ditt liv

Stäng munnen och rädda ditt liv

George Catlin föddes i Pennsylvania 1796 och började sin jobbkarriär som advokat i Philadelphia, ett jobb han dock inte var särskilt förtjust i. Hans dröm var att måla. Catlin älskade människor, deras ansikten, och att måla ansikten som uttryckte känslor. När en indian-delegation på ca 15 personer från flera olika stammar passerade igenom Philadelphia på sin resa till Washington för förhandlingar med presidenten kom det att förändra hans liv. Catlin blev fascinerad av indianerna och deras utseende och kultur.

Redan några dagar efter mötet bestämde han sig för att hans livsuppgift skulle bli att måla och dokumentera indianerna och deras kultur och historia. Det Catlin lämnat efter sig är ingenting annat än en unik inblick i hur de indianska naturbefolkningarna levde.

Hans vittnesmål bär samtidigt med sig nyckeln till vad verklig hälsa är.

Vi “moderna, civiliserade” människor har MYCKET att lära om hälsa genom att studera hur “vildarna” levde och deras exceptionella hälsa. Detta trots avsaknad av moderna bekvämligheter.

Catlin besökte 150 indianstammar med över två miljoner invånare

Mellan 1830 och 1860 besökte Catlin sammanlagt mer än 150 indianstammar i nord-, central- och sydamerika. Totalt hade dessa stammar över två miljoner invånare.

Catlin var mycket produktiv och gjorde hundratals målningar av landskap, djur, vuxna och barn. Han ställde ut sina verk runt om i USA, på Louvren i Paris och i London. Sedan 1879 hänger mer än 500 av hans verk på Smithsonian American Art Museum’s collection i Washington. Ytterligare 700 skisser finns på American Museum of Natural History i New York.

Porträttet föreställer svartfotsindianernas hövding “Stu-mick-o-suchs (Buffalo Bull’s Back Fat).” Målat av George Catlin 1830.

Indianerna hade fantastisk hälsa

Catlin noterade att de indianstammar som inte hade influerats av västerländskt leverne i princip inte hade någon spädbarnsdödlighet, missbildningar eller barn som dog i sjukdomar. Statistiken för städer i Europa under denna period visade att ungefär vart fjärde barn dog redan vid födseln. Endast en av fyra blev äldre än 25 år.

Citat från Catlin’s bok Shut Your mouth and Save Your Life “Jag har vigt större delen av mitt liv åt att besöka och föra anteckningar över de olika naturbefolkningarna i nord- och sydamerika. Under dessa efterforskningar har jag blivit varse den enastående hälsa och fysiska perfektion hos dessa människor, trots deras primitiva liv, jämfört med den beklagligt höga dödligheten, det stora antalet sjukdomar och missbildningar i civiliserade samhällen. Jag har sökt efter, och tror mig ha funnit, de huvudsakliga anledningarna till dessa skillnader.

Andningen avgörande skillnad

En viktig anledning till hans stora hälsoupptäckt står att finna i hans personliga liv. Catlins fru och ett av hans barn dog i lunginflammation. När man får lunginflammation är sannolikheten stor att andningen är ytlig, snabb och in och ut genom munnen. Det gör att luften inte cirkulerar i de nedre delarna av lungorna vilket skapar en gynnsam miljö för bakterietillväxt och följden kan bli lunginflammation. Catlin hade själv haft ovanan att ha munnen öppen sedan barnsben och erfarit de negativa hälsokonsekvenserna av detta.

Catlin noterade att hos alla indianstammar hade man vanan att ha munnen stängd och andas genom näsan både dag och natt, medan “de vita” andades i stor utsträckning genom munnen. Catlin menade att andningen var den avgörande skillnaden mellan naturbefolkningarnas friska och hälsosamma innevånare jämfört med den “civiliserade” människans kraftigt försämrade hälsa och korta livslängd.

Jag är manad att tro, och känner mig auktoriserad att hävda, att en stor del av de sjukdomar som förkortar våra liv, såväl som ger upphov till mentala och fysiska handikapp, och förstör tänderna, orsakas av det övergrepp som sker mot lungorna genom felaktig andning under sömnen: och också, att denna skadliga vana, etablerad i spädbarnsåldern eller barndomen, eller i vuxen ålder, generellt kan rättas till genom att vara handfast och uthållig, och övertygad om dess ödesdigra negativa konsekvenser.

Stäng din mun

När Catlin stängde munnen och började andas genom näsan återvände hans hälsa med full kraft. Baserat på sina erfarenheter skrev George Catlin år 1870 boken ”Stäng munnen och rädda ditt liv”.

“Vem har, precis som jag, sedan barnsben fram till medelåldern lidit av allt utom döden från denna enerverande och onaturliga ovana, för att sedan med en beslutsam och kompromisslös ansträngning förändrat den, och åtnjutit ett nytt liv, vilket har lett till en hög ålder trots utsatthet och umbäranden, utan att erkänna de eländiga konsekvenserna?“

Munnen stängd vid sömn

De flesta vanor som går emot naturen leder till symtom och sjukdomar om de inte åtgärdas. Att sova med munnen öppen är på intet sätt naturligt. Det finns inget annat djur förutom människan som sover med öppen mun. All munandning i vila innebär hyperventilering, vilket ger syrebrist. Under sömnen leder denna syrebrist till minskad djupsömn och sämre förmåga att läka och reparera kroppen.

“Om människans hela existens, kroppsliga hälsa och förmåga till vila och återhämtning under nästan en tredjedel av ens liv är beroende av, från ett ögonblick till nästa, det lugna och tempererade flöde av luft som passerar genom näsborrarna till lungorna, hur mystisk och inveckla till sin konstruktion och betydelsefull till sin natur är då inte denna funktion, och hur katastrofal blir inte avsaknaden av utbildning som leder till avvikelse från den fullständiga och naturliga användningen av detta kloka arrangemang!“

Fina tänder och vackra ansikten

Som en sann pionjär och antropolog dokumenterade Catlin indianernas fysiska egenskaper. Som målare hade han ett skickligt öga och stort intresse för detaljer. Catlin var, tillsammans med många andra tidiga observatörer, imponerad över hur fina deras tänder var. “Dessa människor, som pratar sällan och sover naturligt, har inga tandläkare och använder ingen tandkräm, och inte behöver de heller; nästan utan undantag ordnar sig tänderna lika fint och regelbundet som tangenterna på ett piano; utan hål och med bibehållen emalj, styrka och tuggkraft.“

Catlin var övertygad om att vanan att sova med munnen stängd bidrog till att de utvecklade så fina tänder och vackra ansikten. “Ett barn som växer upp i en indianstam tillåts inte att sova med munnen öppen, från den allra första sömnen under dess existens; vilket gör att när tänderna utvecklas och uppträder för första gången, är de i kontakt med varandra, och kan inta sin naturliga position med en sådan regelbundenhet att de Amerikanska indianerna kanske har de mest välutvecklade och vackra munnarna i världen.“

De första levnadsåren är viktigast

Ett spädbarn tillbringar två tredjedelar av sitt liv med att sova. För att ge barnet en bra start i livet är det viktigt att säkerställa att barnet från den allra första dagen av sitt liv har munnen stängd när det sover.

“Jag har sett tusentals indiankvinnor amma sina barn och inte en enda gång upplevt mamman ta bort barnets mun från bröstvårtan utan att föra ihop barnets läppar med sina fingrar. Av kvinnorna och medicinmännen fick jag veta att denna sedvänja var avsedd att säkerställa att barnet utvecklade ett vackert ansikte och fick ett långt liv.

Det är till modern, och definitivt inte till läkaren eller mediciner, som vi måste rikta vår uppmärksamhet för att hitta lösningen på ovanan att munandas, och därmed förbättringen av människans fysiska hälsa och förlängningen av hennes liv.“

Barnet ska inte vara för varmt

Precis som hos fåren när en killing som föds ute om våren är ett spädbarn anpassat för att kunna andas den friska och kalla utomhusluften. Ett spädbarn har en väldigt hög ämnesomsättning och ett speciellt sorts fett, brunt fett, som gör att de håller värmen mycket bättre än vuxna. När barnen sover inomhus i för varma sovrum, eller har för mycket kläder, eller i föräldrarnas säng och utsätts för deras kroppsvärme blir de för varma. Risken är då att barnet öppnar munnen för att andas mer och föra ut värmen genom utandningen. Det kan liknas vid en hund som efter fysisk aktivitet flämtandas eftersom den inte kan svettas.

“Istället för att omfamna barnet när det sover, och omge det med hennes egna kroppsvärme, placerar indian-modern barnet på armlängds avstånd och tvingar det automatiskt att andas den friska luften, som med sin kyla gör att barnet stänger munnen, och om inte pressar hon samman läpparna så att vanan etableras för resten av livet. I kontrast till detta, som alltför ofta praktiseras i den civiliserade världen, begår mödrar misstaget att tro att värme är det viktigaste för deras kära barn, vilket jag tror utgör den oskyldiga och hittills oförklarade orsak, som ligger bakom de dödliga sjukdomar som de stora dödstalen i civiliserade samhällen så förskräckligt vittnar om.“

Arv eller miljö

 

Många lever i tron att vårt arv ligger bakom våra hälsoproblem – “Jag har högt blodtryck, men då det är ärftligt och ligger i släkten finns det inget jag kan göra för att sänka mitt blodtryck förutom att ta medicin.” Att skylla på arvet och våra gener är ett argument som passar utmärkt för:

– Sjukvården när de inte kan förklara orsaken till ohälsan

– En stor industri som vill sälja mediciner som lindrar symtom, men inte gör något åt orsaken och

– Den enskilde individen som inte anser sig ha tid eller vill ta ansvar för sin hälsa.

Min uppfattning är att det är inlärda beteenden, främst under de första 5-6 åren av våra liv, som har störst påverkan på vår hälsa. Catlin, med sin unika inblick i två vitt skilda kulturer med dramatiska skillnader i hälsa, är inne på samma linje. “Inga sjukdomar är naturliga och fysiska och mentala tillkortakommanden är varken ärftliga eller naturliga, utan endast resultatet av olyckor och vanor. Av de två miljoner av dessa vilda människor som jag besökt, har jag aldrig sett eller hört någon med puckelrygg (krökt ryggrad), och jag ställde frågan till varje stam; inte heller såg jag någonsin någon galning eller sinnessjuk, även om jag hörde talas om tre eller fyra under mina resor, och kanske lika många döva och stumma.“

Hos de indianstammar som börjat tillämpa ett västerländskt leverne försämrades hälsan alltmer. “Sedan våra män började dricka en massa whiskey är våra barn inte lika starka, och en stor del av dem dör numera då vi inte kan hålla dem vid liv.“

På 1930-talet reste tandläkaren Weston Price världen runt och besökte flera primitiva och isolerade kulturer som eskimåer, nordamerikanska indianer, aboriginer och maori. Han bekräftar Catlins ståndpunkt då han fann att en förändrad livsstil hade en dramatisk påverkan på tändernas och ansiktets utveckling. I många av dessa kulturer hade samtliga av den äldre befolkningen normalt formade överkäkar. Barnen till dessa individer uppvisade däremot en mycket högre procent av en defekt gom och överkäke. Förändringarna var alltså livsstilsrelaterade och inte ärftliga.

Kul anekdoter från Catlin’s resor

Catlin var en gång med om en händelse mellan en Sioux-indian och en vit arbetare. Efter ett allvarligt gräl bestämde de att de skulle mötas på prärien, helt nakna, beväpnade med varsin kniv för att göra upp. Bara några minuter innan den hemska uppgörelsen skulle äga rum, kunde Catlin lyckligtvis vara med och avstyra uppgörelsen och slutligen få dem att försonas och skaka hand. Kort efteråt, när de var ensamma, frågade Catlin indianen om han inte varit rädd för sin antagonist, som var mycket större och starkare. Indianen svarade prompt “Nej, inte det minsta. Jag räds aldrig en man som inte kan stänga sin mun, oavsett hur stor eller hur stark han än är.“

En grupp på 14 Iowa-indianer besökte London och en av dem hade lärt sig litet engelska. Catlin frågade honom en dag vad han tyckte om de vita människorna efter att ha spenderat en del tid med dem. Han svarade “Well, white man, suppose mouth shut, putty coot – mouth open, no coot, me no like, not much.” Indianen tyckte alltså att de vita var ganska ok om de hade munnen stängd, men inte så trevliga när de hade munnen öppen :). Catlin skriver att hövdingen för Iowa-stammen berättade “Ett av de mest slående särdrag som alla indianska stammar upptäckt hos de vita, var de oregelbundna, sneda eller helt avsaknad av tänder, vilket de trodde berodde på alla lögner som hade passerat över dem.“

Magnifik avslutning i boken

När han återvände från sin sista resa 1860, 64 år gammal, skrev Catlin “Till eftervärlden vill jag med tre ord lämna efter mig det viktigaste motto som det mänskliga språket kan uttrycka — Stäng din mun.

Catlins avslutning i boken är magnifik “Om jag hade en miljon dollar att ge bort till välgörenhet, skulle jag investera dem i 4 miljoner exemplar av denna lilla bok och ge dem till både fattiga och rika mödrar i alla länder.

Var säker på att livets stora hemlighet är en bra andning, och under den första tiden i livet, då modern är läkaren, är det bästa tillfället att tillägna sig vanor som antingen går emot naturen, eller som står i samklang med den, och där vakar kvinnan likt en skyddsängel och ger vägledning åt hela mänsklighetens öde.“

För dig som vill veta mer

Boken – “Shut Your Mouth and Save Your Life”

“George Catlin” An important American artist, from Voice of America

“George Catlin Painted Native Americans” from Voice of America

Bok av Dr Weston Price – “Nutrition and Physical Degeneration“

    Subscribe Us
    Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning