Munandning påverkar tänder, ansikte, leende och luftvägar negativt

Munandning påverkar tänder, ansikte, leende och luftvägar negativt

Det är naturligt för ett spädbarn att andas genom näsan och onaturligt att andas genom munnen. Men om inre och yttre stressfaktorer däremot ökar öppnar barnet munnen för att andas. Det är en naturlig stressreaktion. I ett samhälle där olika stimuli och stressfaktorer är ständigt närvarande har idag många barn utvecklat ovanan att andas genom munnen.

Tyvärr är många föräldrar inte medvetna om att ovanan att munandas i tid och otid kan leda till förändringar i ansiktets och tändernas utveckling. Detta kan resultera i sneda tänder, smalare käke, underutvecklad haka och trängre luftvägar i näsa och hals.

Den engelske professorn och odontologen John Mew menar att: – Över 50 procent av dagens fyraåringar andas genom munnen merparten av tiden!

Allergi ledde till munandning som påverkade utvecklingen av ansiktet negativt

Bilderna är publicerade med tillstånd av professor John Mew.

Fotot längst till vänster visar en pojke vid tio års ålder. Han andas genom näsan och har ett välutvecklat ansikte. Allt är proportionerligt och pojken har väldefinierade ögon, kindben, läppar och haka. När han var 14 år fick han en ökenråtta och utvecklade allergi som gjorde att han blev täppt i näsan och började andas genom munnen.

Bilden i mitten och längst till höger visar samma pojke när han är 17 år. På grund av munandning växte hans ansikte nedåt istället för på bredden och framåt. Han ansikte har blivit långsmalt. Näsan ser större ut och hakan är smal på grund av att varken över- eller underkäken utvecklats framåt.

Förändringar i ansiktet, orsakad av munandning, ger trängre andningsvägar vilket i sin tur kan leda till snarkning och sömnapné.

Tandställning, utdragning av tänder löser inte grundproblemen

John Flutter, en framstående tandläkare från Australien, märkte att tandkorrigeringarna han gjorde på sina patienter inte var bestående. Han började då titta på alternativ till att dra ut tänder eller att sätta in tandställning.

Dr Flutter, som föreläst i 65 länder världen över, säger:

Jag drar inte ut några tänder längre eller sätter in tandställning. Utdragning av tänder gör käken och luftvägarna mindre. Tandställning hindrar käken från att utvecklas framåt vilket också gör luftvägarna mindre. Det enskilt viktigaste du kan göra för ett barns hälsa är att se till att de andas genom näsan.

Det som Dr Flutter och många andra tandläkare och tandreglerare kommit fram till är att sättet vi andas och sväljer på samt kroppshållning kan påverka käkens, tändernas och ansiktets utveckling. De fem viktigaste faktorerna för att ansiktet, tänderna och luftvägarna ska utvecklas på bästa sätt är:

 • 1. Andningen ska ske in och ut genom näsan.
 • 2. Munnen ska vara stängd och läpparna ihop vid vila.
 • 3. Tungan ska vila uppe i gommen.
 • 4. Endast tungan ska vara aktiv när man sväljer.
 • 5. Hållningen ska vara upprätt.

Ju tidigare i livet näsandning etableras desto bättre

Ju tidigare i livet som ovanan att munandas etableras, desto större är risken att ansikte, tänder och luftvägar påverkas negativt. Ansiktets utveckling sker till 90 procent fram till de tidiga tonåren. Det är därför en fördel ju tidigare i livet som näsandning, ett korrekt sätt att svälja och en bra hållning etableras.

Bilderna är publicerade med tillstånd av dr John Flutter.

I en artikel i tidskriften General Dentist skriver Yosh Jefferson:

Barn som inte behandlas för sin munandning kan utveckla långa, smala ansikten, smala munnar, högt gomvalv, sneda tänder, ett leende där man ser tandköttet m.m. Dessa barn sover sämre på natten på grund av blockerade luftvägar och sömnbristen kan påverka deras tillväxt och akademiska förmåga negativt. Många av dessa barn diagnosticeras felaktigt med ADD och hyperaktivitet.

Jefferson påstår vidare att:

Om munandning behandlas tidigt, kan dess negativa effekt på ansiktet och tändernas utveckling och de medicinska och sociala problemen som är förknippade med detta, reduceras eller undvikas.

Benet i överkäken ger form åt ansiktet

Överkäksbenet, maxilla, är ett stort skelettben som sitter mitt i ansiktet och sträcker sig från tänderna upp till ögonen. Utseendet i ansiktet bestäms därmed till stort del av överkäksbenets utformning.

En vanlig konsekvens av munandning är att överkäksbenet utvecklas nedåt och bakåt istället för på bredden och framåt som det gör i normalfallet. Det leder till en smalare överkäke och ett smalare ansikte.

Då 85 procent av näsgångarna är uppbyggda av överkäksbenet ger en underutvecklad överkäke trängre näsgångar. En ond cirkel etableras där det över tiden blir allt svårare att andas genom näsan.

Tungan påverkar överkäksbenets form

En välutvecklad överkäke har en bred gom med lågt valv. Tungans naturliga plats är uppe i gommen, där tungspetsen vilar bakom framtänderna. Tänderna utvecklas runt tungan och överkäkens utveckling framåt och på bredden stimuleras av tungan när den vilar bakom framtänderna och upp mot gommen. Vid andning genom munnen vilar inte tungan uppe i gommen som det är tänkt.

För att luften ska kunna passera vid munandning hamnar tungan istället mitt i munnen eller nere i munhålan. Detta påverkar utvecklingen av benet i överkäken negativt. Istället för en U-formad gom blir den mer V-formad, vilket gör det svårt för tänderna att få plats. Detta medför också att tänderna inte sluter tätt när man biter ihop.

U-formad överkäke

V-formad överkäke

Tungan och läppar påverkar tändernas placering

Vår tunga är en av de kraftfullaste musklerna vi har i kroppen. Även kinder och läppar är kraftfulla muskler. Varje dag sväljer vi ungefär tvåtusen gånger. När vi sväljer på normalt sätt är bara tungan aktiv. Den vilar redan i gommen och när vi sväljer pressas tungan upp mot gommen och stimulerar överkäken. Med en kraft från tungan på upp till ett halvkilo blir det ganska många kilos tryck som stimulerar överkäken på en dag.

Våra tänders placering i både över- och underkäken bestäms av musklerna i tunga, kinder och läppar. Det är samma principer som gör att tandställning fungerar – ett lätt tryck som appliceras över en längre tid har förmåga att flytta en tand.

Vid ett felaktigt sätt att svälja använder vi fler muskler än bara tungan, och tungans kraft riktas åt ett annat håll än upp mot gommen.

Det ger inte bara en understimulerad gom och en trång överkäke som följd, utan kan också påverka tändernas position i hela munnen negativt och ge exempelvis sneda tänder.

Testa hur ditt barn sväljer: Be barnet dricka ett glas vatten. Om vattnet “åker runt ett varv” i munnen innan det sväljs ned indikerar det att läppar, kinder och eller tunga överanvänds när barnet sväljer, vilket då har en negativ inverkan på utvecklingen av tänder, ansikte och luftvägar i näsa och svalg.

Dr Raymond Silkman menar:

Den viktigaste tandställningen, som vi alla har och bär med oss 24 timmar om dygnet, är vår tunga.

En annan tandläkare med lång erfarenhet av andningens påverkan på tändernas utveckling är Dr William Hang. Dr Hangs uppfattning är:

Vänta inte med behandling tills barnet har blivit tonåring. Då är merparten av ansiktet färdigutvecklat och svårare att påverka. Ju tidigare bra andnings- och sväljvanor etableras desto bättre resultat.

Vad kan jag göra för mina barn?

 • Förbättra din egen andning. Eftersom barn inte gör som vi säger utan som vi gör så kan du inspirera barnet genom att själv följa råden nedan för att etablera bra andningsvanor för egen del.
 • Informera. Gör barnet mer medveten om hur det andas i olika situationer. Berätta för barnet om de fem viktiga faktorerna listade ovan – ha munnen stängd och andas genom näsan så ofta som möjligt, låta tungan vila uppe i gommen, svälja på ett avslappnat sätt och ha en upprätt kroppshållning.
 • Tejpa munnen på natten. Låt barnet tejpa munnen på natten med Sleep Tape. Det är viktigt att det sker utan tvång då målet är att sänka barnets stress, inte öka den, så försök göra barnet nyfiket och behålla skojfaktorn kring det hela. Förslagsvis tejpar ni munnen tillsammans. Låt barnet testa en stund innan läggdags under några dagar för att vänja sig. Jag rekommenderar inte barn under fem år att tejpa munnen på natten. Läs om 13-åriga Lisas erfarenhet – “Käken på plats och ingen tandställning tack vare sovtejpen“. OBS! All tejpning av munnen på natten görs under eget ansvar.
 • Förlängd utandning. Utandningen är kopplad till avslappning och återhämtning, vilket är väldigt viktigt i dagens stressade samhälle. En förbättrad utandning ger ofta också en förbättrad inandning. Träning med Relaxator andningstränare ger en förlängd utandning, lägre inandning (inte större) samt en långsam och rytmisk andning. Det är ett utmärkt sätt att förbättra andningen, särskilt framför datorn, tv:n, vid läxläsning etc. Relaxatorn rekommenderas inte till barn under fem år.
 • Minska på mat som ger trånga luftvägar. Mat som ger upphov till ökad slemproduktion ger trängre luftvägar. Det kan märkas på att barnet börjar harkla sig eller att näsan börjar rinna. Vetemjöl, mjölkprodukter och läsk / godis / glass / kakor / snabba kolhydrater som pasta är exempel på produkter som kan ge problem.
 • Inspirera barnet till att tugga maten. Våra käkmuskler är väldigt kraftfulla och de behöver användas för att inte bli understimulerade. När vi tuggar så stimulerar vi käken (och även de andra 28 skelettbenen i kraniet). Vidare så frigörs enzymer som underlättar matsmältning och förbättrar näringsupptaget. Mycket av den mat vi äter idag är alltför lättuggad och/eller att vi kastar i oss maten för att hinna med vårt hektiska schema. Det gör käken understimulerad och kan leda till sämre näringsupptag och att vi gnisslar tänderna när vi sover.
 • Klipp av tungbandet. Mellan 5-10 procent av alla barn föds med ett för kort tungband, vilket kallas ankyloglossi (tongue tie på engelska). Tungan kan då inte vila uppe i gommen som det är tänkt, vilket har en negativ påverkan på andning och sväljreflex och följaktligen utvecklingen av tänder och ansikte. Ett nyfött barn kan få svårt att amma och magont då barnet sväljer för mycket luft i samband med matning. När barnet blir äldre kan även talet påverkas. Att klippa av tungbandet är ett snabbt ingrepp. Man klipper av det med en sax och ingen narkos behövs.
 • Fysisk aktivitet med fokus på andningen och stängd mun. Om barnet spenderar mycket tid framför dator och tv, försök stimulera till ökad fysisk aktivitet samtidigt som munnen är stängd. Om barnet redan rör på sig är chansen stor att munnen är öppen då fotboll, basket och andra aktiviteter ofta är högintensiva. Munandning riskerar att bli en ovana både under träningen och utanför träningsarenan. Försök stimulera barnet till att träna med stängd mun så ofta som möjligt. Det går ofta snabbare än man tror att ställa om till näsandning.
 • Förbättra hållningen. Gör ditt barn uppmärksam på sin hållning när de sitter, går, springer, äter, läser, pluggar, ser på tv, sitter framför datorn, spelar tv-spel, använder mobiltelefonen etc. En bra (och rolig) övning för att förbättra hållningen är att fylla en kastrull till hälften med vatten och sätta den på huvudet och a) gå omkring i en minut och b) sit ned och resa sig upp från en stol tio gånger, utan att spilla ut vattnet.
 • Undvik nappflaska framför att amma. Att få vätska ur en nappflaska jämfört med bröstet är enklare. Flödet är snabbare och kräver inte att barnet håller stadigt fast för att kunna suga. Med en flaska kan barnet äta och bryta av för att andas genom munnen på ett enklare sätt jämfört med bröstet som kräver ett konstant sug. Om ett barn vägrar amma är chansen stor att näsan är täppt.
 • Undvik napp och tumme. Vid första anblicken kanske napp och tumme kan tyckas vara bra då munnen är stängd och andningen sker in och ut genom näsan. Det är förvisso sant, men de negativa konsekvenserna överstiger de positiva. Tungan pressas bakåt och vilar inte uppe i gommen som det är tänkt, där istället nappen eller tummen hamnar. Det gör att en felaktig sug- och sväljreflex utvecklas. När barnet vill bli tröstat med napp eller tumme försök få hen att istället stänga munnen och låta tungan vila uppe i gommen. Denna stimulans av gommen, med tungan, gör att barnet känner sig tryggt.
 • Vidga överkäken. Bredden och längden på överkäken kan förändras vid vilken ålder som helst och det görs med hjälp av en så kallad expanderare som placeras uppe i gommen. Uppsök en tandläkare / ortodontist / tandreglerare för att få hjälp. Både folktandvården och privata tandläkare kan ge remiss till den ortodontist-ansvarige som finns inom varje landsting. En långsam expansion (6-12 månader) är att föredra framför en snabb expansion (2-3 månader), då den sistnämnda riskerar att återgå. Se till att undersöka vilka alternativ som finns om du vill uppsöka en tandregleringsspecialist. Sneda tänder är symtomet, inte orsaken, så det handlar inte bara om att räta ut tänder, utan om att specialisten också ska kunna se och bedöma behandlingens effekter på hela ansiktets utveckling. En möjlighet är att använda MyoBrace för barn och tonåringar som kan köpas på Internet. MyoBrace är en löstagbar tandställning som ditt barn har i munnen på natten och 1-2 timmar per dag. Behandlingstiden är ca 12 månader.

Förhindra sneda tänder och andningssvårigheter hos barn

Nedan följer en mycket intressant 15-minuters föreläsning med dr John Flutter på Karolinska Institutet den 2:e februari 2014 i samband med Andningens Dag – “Mouth breathing has negative impact on our teeth, smile and facial development

Vad kan jag göra som vuxen?

Eftersom uppemot 90 procent av ansiktets utveckling sker fram till de tidiga tonåren är möjligheterna att påverka som störst innan dess. Men även vuxna kan få hjälp genom att använda MyoBrace för vuxna eller tejpa munnen på natten. Ett exempel är Veronica Ingemarsson som delar med sig av sin erfarenhet. Läs mer “Tejpad mun på natten har rätat ut min framtand!“.

Denna artikel är baserad på boken Medveten Andning

För dig som vill veta mer

Subscribe Us
Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning