Hur du frigör en täppt näsa

Hur du frigör en täppt näsa

Har du problem med täppt näsa och kan bara andas genom munnen? Då är risken stor att din hälsa blir lidande. Det är lätt att avfärda en täppt näsa som obetydlig, men konsekvenserna är långt ifrån obetydliga. En täppt näsa ska tas på största allvar och åtgärder vidtas så att andningen kan ske normalt så snart som möjligt. Vår fantastiska näsa är troligen ett av de mest underskattade och bortglömda organ vi har. Näsan är till för att andas, munnen för att äta.

En av effekterna av munandning är att en näsa som inte används slutar fungera som den ska, ungefär som det engelska uttrycket ”if you don’t use it, you loose it” (det som inte används, försvinner).

Ett minskat luftflöde genom näsan ger ett lägre lufttryck som gör att näspassagen över tiden tillbakabildas och minskar i omfång. Men det omvända gäller också – om vi börjar använda näsan allt mer kommer den att upplevas som friare.

Dålig andedräkt kan förbättras

Oftast tar det inte mer än några dagar att ändra ovanan att andas genom munnen till att andas genom näsan. Om näsan varit kroniskt täppt under en längre tid tar det dock troligtvis litet längre tid.

När vi har skiftat till näsandning kommer det troligtvis att kännas konstigt att andas genom munnen igen. Luften kommer då att kännas kall och torr och irritera luftvägarna. Många människor förundras över hur det ens var möjligt att andas genom munnen tidigare.

Dålig andedräkt kan härstamma från slem som kommer från näsan och droppar ner i munhålan. Nässlemmet från näsan är fullt av döda bakterier, vilket kan ge upphov till en dålig andedräkt. När näsan hålls ren kan därför en dålig andedräkt också förbättras.

Längre ned i artikeln kan du läsa om fem enkla tips för att frigöra en täppt näsa, men först litet bakgrundsfakta.

Medicin eller operation åtgärdar inte grundorsaken

Avsvällande nässpray för att vidga luftvägarna i näsa och svalg ger ofta inte önskvärt resultat eftersom grundorsaken inte åtgärdats – en försämrad andning. Långvarig användning av nässpray kan också ge upphov till beroende.

Slemhinnan i näsan blir beroende av det avsvällande i nässprayen och om man slutar med sprayen efter en tids användning sväller slemhinnan upp och näsan känns trång.

Vid polyper, som innebär utväxter i näsan, blir näspassagen trång vilket leder till munandning. Då är det vanligt att man får operera. Men inte heller här åtgärdas grundorsaken och polyperna växer vanligtvis ut igen.

Nästan alla mediciner har biverkningar och inga operationer är riskfria. I grunden är nässpray och operation kortsiktiga och onaturliga lösningar som bör undvikas om möjligt.

En av mina kursdeltagare kommenterade: ”Jag opererade näsan för fyra år sedan utan positivt resultat på mina trånga näsgångar. Efter en kurs i Medveten Andning och en kort tids andningsträning kändes mina näsgångar mycket större och friare. Nu kan jag till och med jogga med stängd mun utan problem!“

Försämrad andning är vanligt vid täppt näsa

En täppt eller trång näsa är ofta ett tecken på att andningen inte är optimal. I näsan, under näsmusslorna, finns svällkroppar. I takt med att man förbättrar sin andning kommer de att minska i storlek, och näsan upplevs då som mindre trång. Även slemproduktionen kommer att minska.

Svullna halsmandlar kan också minska i omfång. Halsmandlarna är en del av immunförsvaret och förstorade halsmandlar är ett tecken på att immunförsvaret har för stor arbetsbörda, bland annat på grund av munandning. Munandning ökar nämligen antalet bakterier och andra partiklar i halsen, vilket i sin tur ökar antalet inflammationer och tvingar immunförsvaret att jobba hårdare.

Munandning är en stor anledning till att näsan blir täppt eller trång. När vi andas genom munnen andas vi per automatik snabbare och varje andetag är också större jämfört med näsandning.

Denna överandning som munandning ger upphov till ger brist på koldioxid i kroppen. Då koldioxid bara lämnar kroppen via utandningen är det helt enkelt en försvarsmekanism, att göra näsan trängre genom ökad slemproduktion eller större svällkroppar, för att försöka förhindra utflöde av för mycket koldioxid.

Koldioxid livsviktigt för vår hälsa

Kanske har du hört talas om koldioxid tidigare och att det bara är en slaggprodukt som ska ut ur kroppen så fort som möjligt. Men det stämmer INTE! Rätt nivåer av koldioxid är tvärtom livsviktigt för alla kroppens funktioner. Några exempel;

 • Styr andningen. Koldioxid styr vår andning och ju lägre nivåer av koldioxid i kroppen desto snabbare andning. Som många känner till finns det en nära koppling mellan en snabb andningsfrekvens och stress och oro.
 • Bakteriedödande. En studie vid Karolinska institutet visade att tillväxten av stafylokocker var 1 000 gånger högre när bakterierna exponerades för vanlig luft under 24 timmar jämfört med exponering för 100 procent koldioxid.
 • Ökar syresättning. Koldioxid tvingar bort syret från blodet så att det åker in i våra muskler och organ och kan göra nytta, Det kallas Bohr-effekten efter upptäckaren, dansken Christian Bohr.
 • Förbättrar blodflödet. Koldioxid har en vidgande och avslappnande effekt på den glatta muskulaturen som finns i våra blodkärl. Det gör att blodet lättare kan flyta fram.

När vi börjar förbättra vår andning, andas genom näsan och bygga upp mer koldioxid i kroppen så kommer näsan automatiskt att bli mindre trång. Hur andas du? Gör vårt 2-minuters andningstest här.

Att humma ökar luftflödet i näsan och produktion av kvävemonoxid (NO)

Studier gjorda vid Karolinska Institutet visar att ett hummande ljud leder till en dramatisk ökning av luftflödet i bihålorna. Vidare ökar nivåerna av kvävemonoxid (NO) med 15-20 gånger, alltså 1 500 till 2 000 procent!!, vid hummning jämfört med tyst utandning.

NO gör oss mer motståndskraftiga mot infektioner då det, precis som koldioxid, har en stark antiviral, antibakteriell och antifungal (svamp) effekt.

Vid en försämrad andning försämras trycket och luftcirkulationen både i näsan och i bihålorna vilket skapar en grogrund för bakterietillväxt och inflammationer. Att humma kan då ha en positiv inverkan vid bihåleinflammation.

En studie visade att hummning 60—120 gånger fyra gånger per dag eliminerade kronisk bihåleinflammation på fyra dagar. Här kan du läsa mer om studien.

Sju enkla tips

Låt oss titta närmare på sju enkla tips på vad du kan göra för att frigöra en täppt näsa. Det är många personer med bihåleinflammation, kronisk nästäppa och som under lång tid varit beroende av nässpray som kunnat lindra eller helt bli av med sina besvär genom att följa tipsen nedan.

1. Använd Relaxator

Överandning, som ger ett lägre koldioxidtryck i kroppen, kan orsaka en täppt näsa. Den täppta näsan är kroppens försök att förhindra koldioxiden från att försvinna ut med utandningsluften. Relaxatorn ger en rytmisk, långsam, låg och litet andetag som ökar koldioxidtrycket i kroppen. Eftersom försvarsmekanismen då inte längre behövs så öppnas näsgångarna upp och upplevs som friare.

Så här sa en person – “Jag är förkyld och har haft täppt näsa och inte kunnat sova bra senaste nätterna på grund av det. I natt när jag vaknade för 5:e gången beslöt jag mig för att testa med Relaxatorn. Då jag inte kunde andas in genom min täppta näsa fick jag andas in genom munnen och ut genom Relaxatorn. Efter en stund blev näsan fri så att jag helt plötsligt kunde andas genom den. Jag fortsatte en stund till med Relaxatorn, men snart nog somnade jag och sov sedan hela natten!“

2. Övning — Humma

 • 1. Stäng munnen och låt framdelen av tungan vila bakom framtänderna uppe i gommen på dess naturliga plats.
 • 2. På utandning säg ”Hmmm…”, dvs ”snörp åt” i stämbanden och pressa ut luften genom näsan så att ett hummande ljud uppstår.
 • 3. Du kan känna hur det vibrerar litet i käken. Vibrationerna ökar luftcirkulation och produktion av NO i näsa och bihålor.
 • 4. Vid konstant täppt näsa eller bihåleinflammation upprepa 10-20 andetag 2-4 gånger per dag under några dagar eller tills besvären är borta.
 • 5. För ännu bättre effekt kan du, samtidigt som du hummar, massera området kring näsan, tinningarna och ovanför ögonen (då vi har bihålor där också). Har du ont i halsen kan du massera halsen och tungroten. Massagen stimulerar blodcirkulationen till dessa områden. Halsmassagen stimulerar också vagusnerven som är direktkopplad till vårt lugn- och ro-system (den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet).
 • 6. Övningen kan också göras i förebyggande syfte när du är på väg att bli förkyld eller när andan faller på.

3. Övning — Räkna steg

Ett sätt att permanent frigöra en täppt näsa är att öka mängden koldioxid i kroppen. Det sker främst på två sätt; genom fysisk aktivitet och minskad andningsvolym.

Det bästa sättet att uppnå en reducerad andningsvolym är genom att stänga munnen och förlänga utandningen. När vi rör kroppen samtidigt som andningen minskas, ökar mängden koldioxid i kroppen snabbt, vilket gör att en täppt näsa känns friare.

 • Gå, jogga eller cykla samtidigt som du räknar antalet steg/cykeltramp på inandning och antalet steg/tramp på utandning. Eftersom förlängd utandning ökar avslappningen är målet med övningen att ta fler steg/tramp på utandning än på inandning.
 • Munnen är stängd så att du bara andas in och ut genom näsan. Om det är svårt på grund av täppt näsa kan du i början ta hjälp av ett näsplåster som vidgar näsgångarna, exempelvis Breathe Right® som finns att köpa på apoteket.
 • Hitta en rytm som funkar för dig, exempelvis två eller tre steg på inandning och fyra, fem eller sex steg på utandning.
 • Antalet steg/tramp kan variera under träningspasset beroende på dagsform, hastighet, om det är uppförs- eller nedförsbacke och huruvida du vill pressa dig eller ta det lite lugnare.

OBS! Om du pressar dig för hårt kan det ge tillfällig huvudvärk. Anledningen till huvudvärken beror dels på att trycket i bihålorna ökar och dels att trycket i hjärnan stiger då den ökande mängden koldioxid vidgar blodkärlen så att blodflödet till hjärnan ökar.

Även om det inte är någon större fara då huvudvärken oftast försvinner när du saktar ned och börjar ta färre steg på utandning, så är mitt råd ändå att du tar det litet försiktigt.

4. Övning — Håll andan när du går

Då en rytmisk andning är av största vikt rekommenderar jag främst denna övning om näsan är så pass täppt att Räkna steg är omöjligt.

 • Steg 1 Stå upp och andas in och ut ett litet och lugnt andetag genom näsan (ca 2-3 sekunder på inandning och ca 2-3 sekunder på utandning).
 • Steg 2 Efter avslutad utandning sätt fingrarna för näsan, håll andan och börja gå samtidigt.
 • Steg 3 När du inte klarar att hålla andan längre, släpp taget om näsan, och andas in och ut lugnt genom näsan. Försök komma ned i varv och andas lugnt så snart som möjligt.

OBS! Munnen ska vara stängd under hela övningen. Om du vill kan du räkna hur många steg du klarar. Här finns en tabell som visar på sambandet mellan vår förmåga att hålla andan och vår hälsostatus.

5. Nässköljning med salt och bikarbonat

 • 1. Koka upp två deciliter vatten. Låt det svalna tills det är ljummet.
 • 2. Häll i ett kryddmått salt, gärna havssalt eller Himalayasalt, och ett kryddmått bikarbonat för varje deciliter vatten. Rör om så att det löses upp i vattnet.
 • 3. Häll lite av vattnet i handflatan och dra upp det i en näsborre i taget. Alternativt använd en näskanna, spruta eller en vanlig 50 cl PET-flaska med sport-kork för att skölja näsan med vattnet.
 • 4. Upprepa några gånger tills näsan känns renare och mindre trång.
 • 5. Skölj morgon och kväll under några dagar.

6. Tejpa munnen på natten

Munandning i vila innebär automatiskt att vi överandas, vilket i sin tur ger brist på koldioxid. När vi vaknar upp på morgonen med en täppt näsa kan det bero på att att vi andats med munnen under sömnen. Den täppta näsan är kroppens försöka att förhindra utflöde av koldioxid.

För att säkerställa att vi bara andas genom näsan när vi sover kan du tejpa för munnen med Sleep Tape.

Så här sa en kvinna – “Jag har varit tät i näsan nästan varje morgon och jag älskade tejpen från första dagen. Upplevde redan första morgonen att näsan var friare och att jag sovit riktigt gott. Kommer aldrig sluta med tejp!”

7. Drick mer vatten

Tecken på vattenbrist är torr mun, torra läppar, att det luktar när vi kissar och att urinen är mörkare gul eller orange. Allergi i de övre luftvägarna är ofta närbesläktat med en täppt näsa och vattenbrist.

Allergi i de övre luftvägarna innebär en mild eller kraftig överkänslighet mot exempelvis damm, pollen, mögel, pälsdjur och mat. Överkänsligheten ger upphov till en allergisk inflammation, vilket frigör hormonet/neurotransmittorn histamin i stora mängder. Histaminet, som är en del i immunförsvarets reaktion för att skydda kroppen, bidrar till ökad slembildning och ihopdragandet av glatt muskulatur i luftrören.

En annan viktig uppgift histaminet har är att säkerställa tillgången på vatten i kroppen. När kroppen har god tillgång på vatten är nivåerna av histamin låga. Så fort det uppstår vattenbrist ökar däremot utsöndringen av histamin. Histaminets förmåga att dra ihop luftrören är ett sätt att förhindra utflöde av vatten.

Luftfuktigheten i utandningsluften är alltid 100 procent, medan luften vi andas in inte är lika fuktig. Det gör att vi förlorar vatten med varje andetag. Och vid munandning ökar utflödet av vatten ännu mer. En svensk studie visade att näsan är mycket effektivare än munnen på att behålla vatten i kroppen, då 42 procent mer vatten behölls vid utandning genom näsan jämfört med munnen.

Denna artikel bygger på boken – Medveten Andning

Subscribe Us
Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning