Andningsträning i skolan ökar koncentration, minskar oro och stress

Andningsträning i skolan ökar koncentration, minskar oro och stress

Magdalena Lagerström på SHRI Yoga är Instruktör i Medveten Andning. Under fyra veckor har hon genomfört ett pilotprojekt på Globen-skolan i Alingsås där 22 elever i årskurs 4-5 andningstränat.Eleverna har fått ca tre timmars teoretisk undervisning om andningens betydelse för vår hälsa, vad som kännetecknar bra respektive mindre bra andningsvanor samt enkla tips och övningar för att förbättra sina andningsvanor i skolan, på fritiden och vid fysisk aktivitet.

Vidare har eleverna under de fyra veckorna fått träna med Relaxator Andningstränare och gjort olika övningar avsedda dels att skapa fria och välfungerande luftvägar och dels bli mer medveten om sin kropp och andning i olika situationer.

Andningsträningen har gjorts under 10 minuter per dag, totalt ca tre timmar. Vid fem tillfällen har träningen letts av Magdalena och vid femton tillfällen av elevernas klassföreståndare Lisa Bogeskär.

Frågeformulär

Vid första och sista träffen fick eleverna svara på 6 frågor. Varje fråga ger mellan 1 och 5 poäng. Ju högre poäng desto bättre och maximalt antal poäng är 30. Vidare är det kopplat fem påståenden till varje fråga, där varje påstående ger ett minuspoäng. En sammanställning visar på en ökning från 12,9 till 19,0 poäng, dvs en ökning med 48%.

Före Efter
Poäng 21,3 23,1
Påståenden (minuspoäng) -8,4 -4,1
Summa 12,9 19,0
Ökning: 48%

 

Utvärdering

Efter avslutat projekt fick eleverna fylla i en utvärdering om hur Medveten Andningsträning påverkat deras koncentrationsförmåga, energinivå, humör osv, där 0 är ingen förändring och 10 är en mycket stor förändring.

Störst påverkan har övningarna och förståelsen för andningens betydelse enligt utvärderingen haft på koncentrationsförmåga, luftvägar och fysisk kondition som alla fick en sexa. Det är en anmärkningsvärt stor förändring med tanke på den förhållandevis lilla insatsen på totalt endast ca sex timmar.

Vår vision är att ALLA skolbarn ska få ta del av denna enkla men kraftfulla kunskap. Och ärligt talat – våra barn lär sig 1 000 olika saker men ingen får lära sig hur man ska andas…..kroppens viktigaste funktion.

Hur har andningsträningen påverkat på en skala från 0 till 10:
Koncentration 6 Humör 5
Energinivå 5 Luftvägar 6
Stress 5 Rädsla, oro, ångest 4
Sömn 5 Fysisk kondition 6

 

Kommentarer från elever

I utvärderingen har eleverna skrivit ned sina reflektioner kring andningsprojektet. 15 av 22 barn har även intervjuats på video. Kommentarerna är nästan uteslutande positiva. Det som ständigt återkommer i utvärderingen och intervjuerna är:

  • Bättre koncentrationsförmåga
  • Stressar mindre
  • Ökat inre lugn

Av de 15 intervjuade var det 14 som nämnde dessa saker, med sina egna ord. En elev säger “Nu är jag inte lika stressad på morgonen längre. Jag tar det lugnt och tänker att det spelar inte någon roll om jag kommer en minut för sent till skolan. Fast jag kommer i tid ändå. Att stressa är jobbigt så det är skönt att slippa stressa i onödan.“

Flera elever upplevde att det var lugnare i klassrummet. När exempelvis ett mattetal är jobbigt är det lätt att man stör kompisen eller känner behov av att röra på sig. Den ökade förmåga att koncentrera sig och den minskade stressen gör att de inte stör varandra på samma sätt som tidigare. En elev säger “Det är inte lika mycket spring längre, och det är inte lika många som pratar och stör.“

Intervjuerna ger känslan av att många elever har fått ett verktyg för livet. Tänk att lära sig hantera stress och öka förmågan att koncentrera sig redan i 11-12 årsåldern. Vad händer om vi inte lär oss hantera stress i tidig ålder? Kommer vår inre stress att ha ökat eller minskat när vi är 30, 40 eller 50 år? Troligtvis har den ökat, eller hur!

Många av eleverna har också använt sig av andningen när de idrottar – dansar, spelar fotboll, handboll och innebandy. En elev säger “När jag spelar handboll kan jag lyssna bättre på tränaren och jag gör mindre misstag. När jag kommer till avbytarbänken andas jag lugnt genom näsan och djupt nere i magen och då är jag pigg när jag ska ut på planen igen.”

 

Lisa Bogeskär, klassföreståndare

–Jag är oerhört glad för att jag och mina elever fått prova detta. Jag är själv intresserad av hälsa och välbefinnande och har haft detta som intresse sedan tonårstiden. Jag ser även hur en god hälsa påverkar barnens välbefinnande. Vad man ofta pratar om är då rörelse och glädje i och med det.

Det som var nytt för mig och mycket intressant var hur vi kan sätta andningen i fokus. Det pratas inte så mycket om detta, om man bortser från olika typer av yoga-och avslappningspass.

Jag upplevde att eleverna var mycket nyfikna och positiva inför denna studie. Vi fick en introduktion om hur studien skulle gå till och de skulle då fylla i frågeformuläret.

Under vår första lektion var eleverna mycket nyfikna och fokuserade på det som Magdalena berättade. Att ge dem en kort teori om vikten av rätt andning hjälpte många av de ”fotbolls- och handbollsintresserade” eleverna att bli än mer intresserade.

Jag var imponerad av att de redan efter första veckan kunde uttrycka och reflektera över att de kände att dessa stunder var lugnande och att de börjat fundera över hur både de själva, och även hur deras föräldrar andades.

Någon flicka kom på att hon faktiskt andades helt tvärtom, dvs in med magen vid inandning och ut med magen vid utandning. Jag fick även ett meddelande från en förälder som upplevde att hennes dotter uppskattade dessa stunder och var mycket lugnare och tillfreds hemma.

Andningsträningen gjorde eleverna lugnare

Vi hade en stund varje dag under dessa fyra veckor då vi tränade på de övningar vi fick av Magdalena. Den stunden på dagen var något de såg fram emot. Det fanns på ”dagens schema” angivet när vi skulle arbeta med det och många gånger var det eleverna som sa till mig när det var dags.

Om det var efter en lunchrast kunde de sitta redo med sina relaxatorer redan när jag kom in i klassrummet. Så i det stora hela var det ett mycket positivt upplägg som eleverna tyckte om.

Det kunde också hända att jag bröt mitt under ett längre arbetspass för en stunds fokus på andningen. Då tog vi inte fram träningsredskapet (Relaxatorn) utan försökte istället sluta ögonen, och andas 10-15 st lugna andetag in- och ut genom näsan och visualisera ankaret som sjönk ned i magen.

Vi gjorde det också någon gång inför ett läxförhör de hade. Även då berättade någon efteråt att de tyckte om det och kände sig lugnare då de hade förhöret.

Teorin i kombination med övningarna ger en helhetsförståelse

Jag tycker verkligen att det här är något som alla elever skulle kunna ta del. Jag tror det är viktigt med den teorin som var knuten till projektet för att ge eleverna en bättre förståelse för hur andningen ändå kan påverkas om man gör på rätt sätt. Jag upplever att mina elever var mycket tillfreds efter dessa veckor.

Musikläraren, som träffar dem en gång i veckan upplevde dem som att de verkade må mycket bra tillsammans som grupp. De skrattade tillsammans och inte åt varandra som det kan vara. Jag tror verkligen att denna ”kurs” varit positiv även för gruppdynamiken.

För mig har det även personligen gett mig mer medvetenhet om hur jag andas i olika situationer och hur andningen kan hjälpa mig när jag känner mig stressad eller oroad över någonting.

Jag känner mig också bekväm med en elev i min grupp som har svår astma. Eleven har kommit efter någon rast och haft andnöd. Tidigare innan andningskursen var det svårt att hantera och det slutade ofta med att vi fick ringa efter mamman.

Nu har jag vid två tillfällen kunnat lugna eleven genom att bara sitta ned och fokusera på att andas rätt efter de grundprinciper vi fått lära oss. Hon har lugnat sig och kunnat stanna kvar i klassrummet utan att vi behövt ringa mamman. Det känns hoppfullt!”

Intervju med Lisa Bogeskär

Subscribe Us
Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning