Relaxator ger inre harmoni, närvaro och sund kraft

Relaxator ger inre harmoni, närvaro och sund kraft

Jag har levt ett typiskt högpresterande liv med höga ambitioner, mycket press och stress. För mig som för så många andra har problemen med stress haft både inre och yttre orsaker. Även om stressrelaterade bekymmer ofta avgjort är kopplade till arbetslivets utmaningar, så speglar de ytterst också individens hela livsstil. Sedan drygt 6 år tillbaka har jag vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Idag har jag jämförelsevis stor erfarenhet av att arbeta med meditation och meditationsbaserad andningsträning, som har gett mig oerhört positiva effekter i form av inre trygghet, personlig mognad, förbättrade nära relationer och allmän närvaro och livsglädje.

Jag har också erfarenhet av ett längre omfattande psykoterapiarbete, vilket på djupet har bidragit till att stärka min självkännedom och mitt förhållningssätt till livet, andra och mig själv, i såväl med som motgång.

Bättre sömn, tilltagande lugn, spontanare och modigare

Mitt starka intresse för personlig utveckling gjorde att jag av en slump fick läsa om Relaxator. Jag köpte för tre månader sedan på vinst och förlust andningstränaren och boken om Medveten Andning.

Jag uppmärksammade redan vid första träningstillfällena att min andning fördjupades med hjälp av andningstränaren. Mycket snart kom resultaten i form av förbättrad sömn, tilltagande lugn, bättre spontanitet och ökad tillit och mod inför livets utmaningar.

Jag vill vara tydlig med att allt mitt tidigare arbete självfallet har varit oerhört viktigt. Jag tror säkert också att den självkännedom jag har fått genom meditation och terapi har hjälpt mig att också uppmärksamma nyttan med Relaxator.

Det är dock under alla omständigheter anmärkningsvärt positivt att en produkt som är så enkel att använda kan ge så stark positiv effekt, från de första användningstillfällena och sedan sett över en längre periods träning!

Längtar efter att träna med Relaxatorn

Att träna med Relaxator är idag någonting som jag längtar efter, vilket har gjort det till en självklar daglig aktivitet. Jag kan nu efter tre månaders användning se att jag har blivit bättre på att varva ner när jag väl har kommit upp i varv och följaktligen använder jag ibland Relaxator som hjälpreda på det sättet.

Den är vidare utmärkt att använda strax innan insomningen, då den hjälper till att skapa en djup och harmonisk trötthet som väldigt behagligt övergår i naturlig sömn. För mig är dock det viktigaste den regelbundna användningen om ca 1 timma per dag, som jag gör utan något annat syfte än att träningen erbjuder en värdefull kontakt med min andning och mitt inre.

Över tiden ger den här träningen en påfallande trygghet, spontanitet och uthållig kraft som består i stor utsträckning också när livets svåra utmaningar gör sig gällande.

Jonas, 38 år, Göteborg

Subscribe Us
Subscribe to our newsletter and receive a selection of cool articles every weeks