Kronisk förstoppning ett minne blott tack vare medveten andning

Kronisk förstoppning ett minne blott tack vare medveten andning

När jag gick andningskursen för 4 år sedan var jag en kronisk munandare. Munnen var öppen hela tiden och min andning var ljudlig och ansträngd. Jag har levt med förstoppningsproblem i många, många år. Ett flertal läkarbesök med röntgen och rektoskopi gav ingen klarhet av vad som orsakade mina problem. Jag hade egna tankar om att när jag blev stressad och anspänningen ökade började jag hyperventilera och drog samtidigt ned en massa luft i magen.

Min egen förklaring – ”tarmsystemet kan liknas vid ett vattenburet värmesystem i ett hus, kommer det in luft i systemet slutar värmen att cirkulera och luftbubblan måste lösas upp för att systemet ska fungera igen.” Dessa luftbubblor tror jag orsakade olika obehag som stressymptom, sämre magfunktion, klökningar, känslan av att vilja spy och ångestkänslor.

Min diagnos delades inte av läkarna, vilka hävdade att problemen hade sin orsak i dåliga matvanor. Jag tyckte att mina kunskaper som utbildad gymnastikdirektör kunde ge en intressant diskussion, men inte.

Problemet med förstoppning försvann

Under 4 år har jag nu tejpat munnen på natten och jag tränar med Relaxatorn ungefär en timme om dagen. Problemet med förstoppning försvann ganska omgående tack vare att jag började andas lägre och diafragman fick jobba och började då stimulera magsäck och tarmar vid varje inandning.

Med Relaxatorn, som ger en låg diafragma-andning, blev det extra tydligt – först började det kurra i magen, därefter fick jag gaser och slutligen satt jag på toaletten, oftast inom 30 minuter. Idag har jag en välfungerande mage och går på toaletten varje dag. Problemet med klökningar har jag aldrig längre.

Dagtröttheten är borta

Jag har fortfarande kvar min andningsmask (CPAP-mask) på grund av sömnapné-diagnos, alltså andningsuppehåll under sömnen. Tidigare orsakade dessa andningsuppehåll, som ger en sämre djupsömn, stor trötthet på dagtid. Jag kunde knappt hålla mig vaken på eftermiddagarna och fick stanna bilen på vägen hem från jobbet för att ta en paus.

Dagtröttheten har jag inga som helst problem med längre. Jag är övertygad om att jag skulle kunna sluta med andningsmasken om jag testade. Masken känns dock som en trygghet så ännu har jag inte testat.

Min ”snarkmage”, som jag kallar den då de flesta som snarkar har en stor mage, har försvunnit. Även om jag sällan väger mig, då vikt och magomfång kunde ändra sig på några dagar, märker jag på kläderna att jag gått ned i vikt och har mindre fett kring midjan sedan jag började andningsträna.

Blodtrycket är numera stabilt

I 35-årsåldern fick jag problem med högt blodtryck. Orsaken till mitt höga blodtryck beror på snarkning med många andningsstopp som gav obstruktiv sömnapné.

Jag tar fortfarande medicin, då sköterskan inte vill att jag ska sluta med den, men istället för ett högt blodtryck som ibland kunde vara 200/95 ligger det nu stabilt på 135/80 tack vare min förbättrade andning.

Alla barnen i särskolan hade munnen öppen

Tidigare jobbade jag som gymnastikdirektör, men jag är numera pensionerad. Under 15 år ingick i min tjänst arbete med barn från särskolan med olika diagnoser. Vi gjorde bland annat olika BrainGym-övningar med gott resultat.

Flera av övningarna går ut på att korsa kroppens mittlinje, vilket leder till ökad integration mellan höger och vänster hjärnhalva. När jag tittar tillbaka inser jag att i princip alla dessa barn hade munnen öppen 100% av tiden. Med den kunskap jag har idag om andningens betydelse hade jag lagt mycket mer fokus på att få dem att stänga munnen.

Jag är övertygad om att dessa barns mentala förmåga skulle förbättras om de stängde munnen och andades genom näsan. När man betänker att hjärnan ”drar” 20% av allt syre som andas in och hjärnans vikt är endast 2-3% av kroppsvikten! Detta bör beaktas vid all undervisning.

Bertil Kristiansson, 71 år, Växjö, pensionerad gymnastikdirektör

Subscribe Us
Subscribe to our newsletter and receive a selection of cool articles every weeks