Andningen är nyckeln

All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som en grundläggande komponent. Eftersom vi har andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och när som helst och etablera nya andningsvanor på ett enkelt, billigt och effektivt sätt. Förbättrade andningsvanor kan kan en positiv påverkan på många olika områden i vårt liv, exempelvis:
Vi vet alla hur viktigt det är att andas. Men få av oss är medvetna om att HUR vi andas de 1 000 andetag vi tar varje timme påverkar varje liten del av vårt liv. Mer än 90% av oss har en andning med stor förbättringspotential och därmed kan vi erhålla stora hälsovinster när vi förbättrar våra andningsvanor Hur andas du? Gör andningstesten nu!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontaktuppgifter

Sorena AB
Ankarsrumsgatan 9
163 50 Spånga
Telefon: 08-36 03 08

Sprid vidare

Om du vill bli en del av vår vision som går ut på att sprida hälsa och harmoni genom att inspirera männi-skor att förbättra sin andning, vänligen kontakta oss för mer information.

Facebook