Stresstest poäng

Om poängsumman Minsta antal poäng i Stresstestet är 10 på respektive del, och 30 totalt. Max antal poäng är 50 på respektive del och 150 totalt. Ju högre poängsumma desto oftare hanterar du händelser i din vardag med att kämpa emot, fly från dem eller helt enkelt ge upp. Vad ligger bakom dessa beteenden? Vad är det som gör att du agerar och reagerar på ett visst sätt på det som sker? Går det att reagera annorlunda? JAAA, absolut! Det är inte hugget i sten utan går att förändra. Ett effektivt sätt är att förbättra dina andningsvanor. Men vad är stress egentligen? …

Stresstest

Stresstest – Kamp/Flykt/Frys Index ad är kamp/flykt/frys? När befinner du dig där? Finns det tillfällen när du inte behöver vara där? Finns det något du kan göra för att spendera mindre tid där? Kamp/flykt/frys är vårt sätt att hantera faror och det har säkerställt vår överlevnad under evolutionen. Många av oss spenderar dock onödigt mycket av sina resurser med att kämpa, fly eller ge upp när utmaningarna känns övermäktiga. Är du en av dem? Vill du förändra ditt beteende behöver du först förstå det. Syftet med detta frågeformulär är att hjälpa dig få nya insikter och bli medveten om de …

Hur ska du andas?

Anders Olsson lar-mer

Då försämrade andningsvanor är väldigt, väldigt vanligt bör all strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande inkludera en förbättrad andning som en grundläggande komponent. Eftersom vi har andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och när som helst och etablera nya andningsvanor på ett enkelt, billigt och effektivt sätt.

Andningsindex poäng

Om poängsumman aximalt antal poäng i andningsindex frågeformulär är 100. En hög poängsumma indikerar en bra andning och en kropp i balans som har stora inre resurser och därmed klarar av svårare utmaningar. Lägsta möjliga poängsumma är 20. En poängsumma som är lägre än 60 indikerar att din andning och din hälsa har en stor förbättringspotential. En låg poängsumma visar på en kropp i obalans och lägre inre resurser. Det är inget fel att ha en låg poängsumma, men det kan då vara en fördel att ha en lägre ambitionsnivå och försöka hålla nere svårighetsgraden i de utmaningar du ger dig i …

Förbättra din andning nu

All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som en grundläggande komponent. Eftersom vi har andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och närsomhelst. Att andas på ett bra sätt i vardagen är inte alltid det enklaste, samtidigt som vi har alla möjligheter att förbättra den med lite träning. För att hjälpa dig komma igång med att förbättra dina andningsvanor är vårt 7 stegs program 28-dagars Medveten Andningsträning till stor hjälp.

Testa din andning #1

Hur andas du? Fyll i andnings- och hälsoindex Lär dig mer om dina nuvarande andningsvanor genom att svara på de 20 frågorna i Andnings- och hälsoindex frågeformulär nedan. Frågorna hjälper dig att gradera och bli medveten om hur väl dina luftvägar fungerar. Blockerade luftvägar, överandning, oregelbunden andning är alla faktorer som kan ge upphov till många till synes helt orelaterade hälsoproblem, därav frågor om exempelvis magbesvär. Frågeformuläret är indelat i två delar. Fråga 1-10 utgör del I och handlar om din hälsa – fysiskt, mentalt och känslomässigt. Del II består av fråga 11-20 och är relaterat till dina andningsvanor. När du svarat …

Hur andas du?

Försämrade andningsvanor är väldigt vanligt. Vi andas snabbt, ytligt, håller andan, tar stora andetag m.m. Men de flesta människor är inte medvetna om att de har en andning med stor förbättringspotential. Kanske blir du överraskad över att alla dessa aktiviteter indikerar försämrade andningsvanor: -Harklar dig i tid och otid (en harkling är ett andetag), -Håller andan när du koncentrerar dig, -Andas forcerat när du pratar, -Har munnen öppen när du tränar, -Andas snabbt, högt uppe i bröstet när du blir stressad, -Snarkar när du sover (en snarkning är ett andetag)

Testa din andning #2

Andningstest – Håll andan De två övningarna nedan går ut på att hålla andan. Hur länge du klarar av att hålla andan, efter utandning, ger en indikation på hur du mår. Övningarna och tabellen är framtagna av Konstantin Buteyko, den ryske läkaren och professorn som ägnade 50 år av sitt liv åt att hjälpa tiotusentals människor förbättra sin andning. Testet är avsett att vara en indikation på din hälsa och innebär att ju kortare tid eller färre steg du klarar, desto sämre hälsa har du. Du kommer att märka att din förmåga att hålla andan ökar när du slappnar av, inte genom …

Andningen är nyckeln till att hålla dig frisk

Anders Olsson lar-mer Leave a Comment

Vi spenderar enorma summor i vår jakt på att må bra, se bra ut, bli smala, vältränade, sova bättre, ha mer energi och ett bättre sexliv. Men faktum är att vi kan uppnå dessa saker utan att det behöver kosta oss en enda krona. Nyckeln till bättre utseende, bättre sömn, bättre sex, mer energi osv bär vi redan med oss 24 timmar om dygnet. Det är något som vi ofta tar alldeles för givet och troligtvis har vi knappt ägnat en tanke åt den – nämligen vår andning. Läs mer om de tolv viktiga fördelar som förbättrade andningsvanor ger.