Frågor och svar

På denna sida listas svaren på några av de vanligaste frågorna. Rent generellt så finns det ju aldrig några garantier för att andningsträning hjälper då vi alla är unika individer med olika förutsättningar och unika behov. Därför är det viktigt att poängtera att Medveten Andning inte botar några sjukdomar. Utgångspunkten är att oavsett vilka symtomen är, eller vilket namn sjukdomen har, så är ohälsan signaler från kroppen och knoppen på att det är något som är i obalans.

Smärtan, stressen, sömnproblemen osv. är signaler på att vi behöver göra någon förändring för att rätta till obalansen/obalanserna. Medveten Andning kan då ses som ett verktyg för att hjälpa kroppen och sinnet att komma i bättre balans så att den kan läka och reparera sig själv och fungera på det sätt som det är tänkt.