Vetenskapliga referenser

Det finns en stor mängd forskningslitteratur som visar på kopplingen mellan en bra andning och välmående och en försämrad andning och sämre hälsa. Här listas ett 20-tal vetenskapliga referenser för dig som vill veta mer. I boken Medveten Andning finns över 120 vetenskapliga referens