NO-Broschyr Pust bedre

kr

SKU: 7053 Category:

Description

All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som en grundläggande komponent. Eftersom vi har andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och närsomhelst. Att andas på ett bra sätt i vardagen är inte alltid det enklaste, samtidigt som vi har alla möjligheter att förbättra den med lite träning. Genom att förbättra din andning är chansen stor att din hälsa, sömn och energinivå också förbättras.

För att hjälpa dig komma igång med att förbättra dina andningsvanor är vårt 7 stegs program 28-dagars Medveten Andningsträning till stor hjälp. Träningsprogrammet 28-dagars Medveten andningsträning, ingår vid köp av våra produkter (ej Sleep Tape). Det är bara att följa dessa sju enkla stegen:


1.Andningsindex

Ta tempen på din andning och hälsa genom att svara på de 20 frågorna i Andningsindex. Frågorna hjälper dig bedöma din andning och bli medveten om hur väl dina luftvägar fungerar.

Förhandsvisa steg 1

2. Sätt mål

Skriv ned ned dina tre viktigaste mål relaterat till ditt välmående. Hämta gärna inspiration från dina svar på frågorna i Andningsindex i steg 1. För en del funkar det bättre att se målet som en dröm, förhoppning eller önskan.

Förhandsvisa steg 2

3. Visualisera dina mål

Visualisera dina mål. Ju mer känslomässigt engagerad du är i ett mål, desto större chans att du når det. Ett sätt att engagera känslorna är genom att koppla en målbild till målet och visualisera det.

Förhandsvisa steg 3

4. Träningsschema

Fyll i träningsschemat under 28 dagar – använd Relaxator för att träna upp dina andning, Sleep Tape för att tejpa din mun på natten och utöva fysisk aktivitet med stängd mun. Vårt 28-dagars andningsträningsprogram har potentialen att förändra ditt liv!

Förhandsvisa steg 4

5. Andningsvanor

Fyll i schemat för dina andningsvanor i vardagen i slutet av varje vecka – dag 7, 14, 21 och 28. Medvetenhet om dina dagliga andningsvanor är ett viktigt första steg till att förbättra dem.

Förhandsvisa steg 5

6. Andningsindex återigen

Svara återigen på frågorna i Andningsindex för att utvärdera 28 dagars andningsträning. Du kommer bli förvånad över den positiva påverkan andningsträningen haft på din poängsumma.

Förhandsvisa steg 6

7. Utvärdering

Svara på frågorna i utvärderingen. Hur mycket har din hälsa och ditt välbefinnande förbättrats tack vare andningsträningen?

Förhandsvisa steg 7

Börja andningsträna idag

För att komma igång med din andningsträning kan du köpa våra innovativa och lättanvända produkter och/eller anmäla dig en av våra populära kurser.