Michael Grönhed

Michael Grönhed

Har du en önskan om en livsstilsförändring? Jag arbetar kognitivt och har ett holistiskt synsätt på människan.