Ina Lennartsson

Ina Lennartsson

Jag integrerar Medveten Andningen i allt jag gör och till alla klienter jag möter. Det är en så otroligt viktigt bas att utgå ifrån, för att komma framåt och uppnå god hälsa och mående. Jag är funktionsmedicinsk Sjuksköterska, Barnsjuksköterska, Massageterapeut, jobbbar med Vitalmetoden och Instruktör i Medveten Andning.