Lars-Eric Uneståhl rekommenderar Medveten Andning

Anders Olsson Media Leave a Comment

Nestorn inom mental träning och personlig utveckling, Lars-Eric Uneståhl, intervjuar Anders Olsson. Under en timmes intressant samtal diskuterar de andning under rubriken Din andning – en outnyttjad hälsoresurs.

Skandinaviska Ledarhögskolan har under ett års tid i en av våra kurser haft med Anders Olssons bok: Medveten Andning. Boken är mycket uppskattad av kursdeltagarna, bl.a. genom att den innehåller många tydliga och konkreta metoder för att få en bättre andning. Boken anknyter också på ett bra sätt till de mentala träningsprinciper, där en förbättring av automatiserade förlopp, vare sig det är fråga om mentala eller kroppsliga processer, måste gå över en medvetenhet om nuläget.

– Lars-Eric Uneståhl

Titta på intervjun

Är Medveten Andning något för dig?