Medveten Andning ökar harmoni i livet

Anders Olsson Media Leave a Comment

Artikel i Nära, december 2011. Tidigare levde Anders Olsson hela livet uppe i huvudet, som han säger. Men tack vare Medveten Andning har han kunnat ändra på det. Han har gått från att vara omedveten överlevare till att bli en medveten skapare av sitt eget liv.
Är Medveten Andning något för dig?