Medveten Andning har medverkat i ett flertal inslag i tv, radio, podcast, tidningar och tidskrifter både i Sverige och utomlands. Exempelvis TV4 Nyhetsmorgon, P4 Extra, Tidningen Hälsa, Hemmets Journal och Göteborgs Posten. Du kan ta del av dem här nedan.

Vi hoppas det blir många, många fler inslag framöver så att ännu fler människor kan få upp ögonen för hur stor påverkan något till synes så enkelt som våra andningsvanor har på vårt liv.