Stresstest poäng

Om poängsumman

Minsta antal poäng i Stresstestet är 10 på respektive del, och 30 totalt. Max antal poäng är 50 på respektive del och 150 totalt. Ju högre poängsumma desto oftare hanterar du händelser i din vardag med att kämpa emot, fly från dem eller helt enkelt ge upp.

Vad ligger bakom dessa beteenden? Vad är det som gör att du agerar och reagerar på ett visst sätt på det som sker? Går det att reagera annorlunda? JAAA, absolut! Det är inte hugget i sten utan går att förändra. Ett effektivt sätt är att förbättra dina andningsvanor.

Men vad är stress egentligen?

Den berömde stressforskaren Hans Seyle definierade stress som ”allt som tvingar en organism att anpassa sig till nya förutsättningar.”

Stress är inte dåligt i sig, tvärtom är det nödvändigt då det tvingar oss att tänka i nya banor, utvecklas, lära nytt och få nya insikter.

Människans förmåga att hantera stress och anpassa sig är unik. Därför har vi kunnat sprida oss över hela planeten och leva och utvecklas under vitt skilda förutsättningar – som eskimåer i extrem kyla, ökennomader i extrem hetta och bergsfolk på flera tusen meters höjd.

Om stressen blir för stor och pågår för länge bryter den däremot ned våra resurser och förmågan att anpassa oss minskar. Vi blir då sårbara och risken för sjukdomar ökar.

Ta andningen till hjälp för att minska den upplevda stressen

Under människans utveckling har sympatisk aktivitet (kamp/flykt/frys) varit viktig för vår överlevnad. Om vi tittar närmare på hur vi lever idag finner vi att vi numera sällan hamnar i situationer som verkligen kräver kamp eller flykt.

När adrenalinet pumpar ut i kroppen förändras andningen för att göra oss redo att springa bort från en fara eller försvara oss. Denna stenåldersreaktion är dock inte ändamålsenlig när vi sitter på en kontorsstol och stressen består av ett jobbigt mejl eller en skällande kund på telefonen. Vi tar varken till kamp eller flykt utan sitter bara kvar på kontorsstolen och tänker elaka tankar eller suckar uppgivet.

Mental eller känslomässig stress som inte åtföljs av fysisk aktivitet eller låg, långsam och rytmisk andning byggs upp i kroppen och orsakar förr eller senare stor skada.

Tunnelseende eller vidvinkel?

Hög sympatisk aktivitet är som att köra på motorvägen i 130 kilometer i timmen. Vi har tunnelseende och reagerar i stor utsträckning instinktivt på det som sker.

När jag krockade med ett rådjur häromåret hade jag ingen aning om att jag ställt mig på bromsen förrän jag gick ut ur bilen och noterade den fräna doften av bränt gummi. Min reaktion var automatisk och instinktiv.

Om vi i vårt dagliga liv opererar i huvudsak från sympatisk stimulering, kommer vi på samma sätt att i hög utsträckning reagera instinktivt på olika situationer. När dessa reaktioner repeteras skapar de till slut djupa vanor. Stress blir över tiden vårt vanemässiga sätt att hantera livets skeenden.

Öka din förmåga att göra medvetna val

De flesta situationer i livet kan hanteras genom att först värdera situationen och därefter agera på ett medvetet, kreativt och intelligent sätt. Genom andningen kan vi ta kontroll över den autonoma delen av nervsystemet.

Med rätt andningsteknik stimulerar vi det parasympatiska nervsystemet. Med ökad parasympatisk aktivitet i de utmaningar vi möter ökar vår förmåga att göra medvetna val och välja respons på det som sker. Vi kan då lugna ned vårt nervsystem tillräckligt länge för att intelligens och kreativitet ska börja influera hur vi hanterar utmaningarna i vardagen.

Hur ska du tolka resultatet?

KAMP – bulldozer. En kamp-poängsumma som överstiger 30 indikerar att du har en tendens att hantera livets skeenden med mycket kraft och energi. Omgivningen kan uppleva dig som gåpåig, konfliktsökande och jobbig. Andra människor undviker att anförtro sig till dig då de upplever att du inte lyssnar eller är närvarande.

Du har nytta av att lära dig lägga ur turbon litet oftare och sakta ned tempot, vilket hjälper dig att reflektera över, och integrera, det som sker. Det tar dig från tunnelseende till vidvinkel och ger kunskap och erfarenhet. Du blir också bättre på att sätta dig in i andra personers situation för att förstå dem bättre och bli mer empatisk.

FLYKT – räddhare. En flykt-poängsumma som överstiger 30 indikerar att du är känslomässigt omogen och har en del obearbetade känslor och trauman. Rädslor, oro, obearbetad sorg och förluster styr en stor del av ditt liv, vilket skapar en grogrund för olika typer av beroenden och behov av att bli sedd och bekräftad.

Du har nytta av att lära dig bekräfta dig själv och våga vara kvar i det jobbiga litet, litet längre och förhoppningsvis upptäcka att det faktiskt inte är så farligt. Det ger dig allt bättre kontakt med dina känslor vilket gör det lättare att förstå vem du är och vad som är viktigt för dig. Vidare blir du mer ansvarstagande och kan se din roll i det som sker.

FRYS – uppgiven. En frys-poängsumma som överstiger 30 indikerar att du har en tendens att bli överväldigad av de utmaningar du ställs inför. Det kan skapa en inre stress av att inte duga till som kan göra dig handlingsförlamad. Det blir svårt att hantera förändringar och du kan uppfattas som osäker och i stort behov av trygghet. Frys-tillståndet är sista livlinan vi tar till när vi befunnit oss för länge i kamp och flykt, så vägen tillbaka kan här vara litet längre.

Du har nytta av att sänka förväntningarna och utrusta dig med tålamod. Försök acceptera din situation och ägna tid åt att bara vara så att kroppen och knoppen kan börja läka och återhämta sig.

BALANS – harmoni. En total poängsumma under 70 indikerar att du har balans och upplever harmoni i hög utsträckning. Även om det emellanåt går upp och ned för dig, som för alla andra, så är källarbesöken inte lika djupa och varar inte lika länge.

Du har förstått innebörden i uttrycket “det är inte hur vi har det, utan hur vi tar det”.

Du ser inte livets utmaningar som något som ska bekämpas till vilket pris som helst, eller lägga benen på ryggen och fly så fort det går, utan som en läromästare du attraherat in i ditt liv för att kunna växa och utvecklas som människa.

Sammanställning antal poäng

UTMANING – 7 dagar. Vilka av de 30 frågorna hade du högst poäng på? Vilka sätt att agera och reagera skulle du vilja förändra?

Välj ut en sak du vill förändra och under 7 dagar gör du i princip tvärtom jämfört med hur du brukar agera/reagera.

Om du kollar Facebook 50 gånger om dagen kanske du endast ska logga in en gång varannan dag, om du alltid kommer försent med andan i halsen kanske du ska ge dig av en halvtimme tidigare, om du ofta skjuter upp saker kanske du ska testa att göra det direkt istället osv.

När jag gjorde stresstestet för egen del så gav jag mig själv lägsta poäng på beroende och behov av uppmärksamhet, vilket gjorde att jag inledde en fyradagars Facebook-detox. Det gav mig möjlighet att få perspektiv på och ta mig ur mitt osunda beroende och att bekräfta mig själv istället för att söka den hos andra. Mycket givande! Kan varmt rekommenderas 🙂

Appropå Facebook-detox, skriv gärna en rad om hur det går att göra utmaningen i vår Facebookgrupp.

Varmt lycka till på din resa till mindre stress, mer harmoni och bättre hälsa
// Anders Olsson, grundare av Medveten Andning

Påbörja din andningsträning idag

För att komma igång och börja andningsträna kan du köpa våra innovativa och lättanvända produkter och/eller anmäla dig till någon av våra populära kurser.

>

Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning

Rulla till toppen