Stresstest

Stresstest – Kamp/Flykt/Frys Index

ad är kamp/flykt/frys? När befinner du dig där? Finns det tillfällen när du inte behöver vara där? Finns det något du kan göra för att spendera mindre tid där? Kamp/flykt/frys är vårt sätt att hantera faror och det har säkerställt vår överlevnad under evolutionen. Många av oss spenderar dock onödigt mycket av sina resurser med att kämpa, fly eller ge upp när utmaningarna känns övermäktiga. Är du en av dem?

Vill du förändra ditt beteende behöver du först förstå det. Syftet med detta frågeformulär är att hjälpa dig få nya insikter och bli medveten om de mentala och känslomässiga motsvarigheterna till kamp/flykt/frys, nämligen ilska/rädsla/handlingsförlamad.

Hur agerar och reagerar du i ditt dagliga liv?

– Har du en tendens att vara en gåpåig bulldozer som hanterar inkommande stimuli på uppstuds och smashar på allt som rör sig?
– Eller är du en räddhare på ständig flykt från dig själv och livet?
– Eller är du kanske uppgiven och blir handlingsförlamad så fort livet går emot dig?
– Eller har du faktiskt “knäckt koden” och klarar av att hantera merparten av livets med- och motgångar med bibehållen balans och harmoni?

Gör 3-minuters stresstesten

Frågeformuläret är indelat i tre delar. Fråga 1-10 utgör del I och handlar om KAMP, fråga 11-20 utgör del II och handlar om FLYKT. Del III består av fråga 21-30 och handlar om FRYS.

Gör det val som bäst stämmer överens med ditt sätt att hantera uppkomna situationer och möten i din vardag. Det är din upplevelse av hur du agerar och reagerar som ska styra hur du fyller i formuläret, ingenting annat.

Var ärlig i dina svar. Om du har en tendens att vara överdrivet kritisk mot dig själv, gör då inte testet om du har en “dålig” dag. Är svarsalternativen för många eller motsägelsefulla på en fråga? Välj isåfall ut och svara på den/de alternativ som passar in på dig. Alla frågor gäller de senaste sex månaderna.

När du svarat på de 30 frågorna får du en summering av din totala poängsumma. Här kan du också välja att anmäla dig till vår kostnadsfria minikurs i stresshantering.

>

Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning

Rulla till toppen