Om poängsumman

Maximalt antal poäng i andningsindex frågeformulär är 100. En hög poängsumma indikerar en bra andning och en kropp i balans som har stora inre resurser och därmed klarar av svårare utmaningar. Lägsta möjliga poängsumma är 20. En poängsumma som är lägre än 60 indikerar att din andning och din hälsa har en stor förbättringspotential. En låg poängsumma visar på en kropp i obalans och lägre inre resurser.

Det är inget fel att ha en låg poängsumma, men det kan då vara en fördel att ha en lägre ambitionsnivå och försöka hålla nere svårighetsgraden i de utmaningar du ger dig i kast med. Det glädjande är att en förbättrad andning kan hjälpa dig att höja poängsumman och bidra till en bättre hälsa.


Hur ska du tolka resultatet?

Frågeformuläret är indelat i två delar. Fråga 1-10 utgör del I och handlar om din hälsa – fysiskt, mentalt och känslomässigt. Del II består av fråga 11-20 och är relaterat till dina andningsvanor.

Då dina tankar, känslor, fysiska kropp och andning är intimt sammanlänkade ger poängsumman en uppfattning om din totala hälsa. Denna förenklade indelning ger en generell uppfattning om vart du befinner dig:

  1. Mycket bra – Över 85
  2. Bra – Över 70
  3. Helt ok – Över 60
  4. Stor förbättringspotential – 45-60
  5. Illa – Under 45
  6. Katastrof – Under 30


Vår hälsa är en färskvara

Vad innebär egentligen hälsa? Ja, det innebär ju att vi mår bra – inte bara frånvaro av sjukdomar. När vi har uppnått våra basala behov som mat och boende kokar hälsa oftast ned till tre saker – frisk, energi och harmoni, dvs. inga fysiska åkommor som förkylning eller smärta eller psykiska problem som en stressad hjärna eller nervositet.

Faktum är att om vi är friska, har mycket energi och känner oss harmoniska då efterfrågar vi inte särskilt mycket mer. Det spelar mindre roll om vi bor i ett slott eller i en hydda i skogen.

Vår hälsa och våra andningsvanor är en färskvara som kan variera med årstider, jobbstress, utmaningar i privatlivet, miljön vi befinner oss, om vi finner meningsfullhet i livet och huruvida vi känner oss behövda eller utanför. Vi kan inte leva på gamla meriter. Ungefär som att vi idag troligtvis inte har någon större nytta av att det var 10 år sedan vi tränade på gymmet.

Samtidigt är vår kropp fantastisk när vi ger den rätt förutsättningar och vår kondition och styrka kommer snabbt att förbättras om vi börjar träna igen. Detsamma gäller vår hälsa och våra andningsvanor.


Låg poängsumma – vad kan du göra?

En låg Andningsindex-poängsumma och ohälsa går vanligtvis hand i hand. Det finns såklart många saker som påverkar vår hälsa, antingen i positiv eller negativ riktning, såsom våra matvanor, sömnvanor, träningsvanor, tankevanor, handlingsvanor OCH våra andningsvanor.

När vi vill förbättra vår hälsa vill vi naturligt nog gärna ha resultat snabbt, vilket är en anledning till att mediciner och kirurgiska ingrepp är så populärt.

Och det är här som andningen är så intressant! Eftersom vi andas så mycket – 1 000 andetag per timme, och försämrade andningsvanor ALLTID utgör en betydande del när vi hamnat i en nedåtgående hälsospiral, har förbättrade andningsvanor potentialen att ge snabba resultat.

Vi klarar oss utan mat i veckor, utan vatten i dagar, men bara i några minuter utan luft. På ett enda dygn andas vi in hela 10–20 kilo luft, vilket kan jämföras med att vi bara äter omkring 1–2 kilo mat per dag. Det säger en hel del om andningens betydelse för hälsan.

Den krassa innebörden av detta är att ju sämre vi andas desto snabbare dör vi.

Den goda nyheten är att vi kan vända en nedåtgående hälsotrend genom att förbättra sättet vi andas på. Generellt gäller att alla människor har nytta av att förbättra sina andningsvanor. Men ju sämre poängsumma desto större vinster med att komma igång och börja andningsträna.


Hög poängsumma – vilken är din svagaste länk?

Bara för att du har en hög Andningsindex-poängsumma innebär det inte per automatik att du har en fantastisk hälsa. Det finns två huvudsakliga skäl till detta – a) du är omedveten om din andning, hälsa och kropp och följaktligen ger dina svar en högre poängsumma än vad de borde varit och b) du har några specifika problem som inte påverkar din totala poängsumma särskilt mycket, men de synliggör troligtvis dina svagare länkar som kan behöva en närmare titt.

Inget team, lag, individ eller samhälle är starkare än sin svagaste länk.

Något som vi kan vara helt säkra på är att om vi har ett problem och inte gör något åt det kommer det INTE att vara bättre tio år senare. Det försvinner inte av sig självt.

Frågorna i Andningsindex kan hjälpa dig att identifiera dina svaga länkar, exempelvis frågor som du svarat “MYCKET OFTA” och “OFTA” på. När du blivit medveten om dem är ett naturligt nästa steg att jobba med att förbättra dem.


I våra utmaningar finns nyckeln till utveckling

Det är i våra utmaningar, det som är jobbigt, det som skrämmer oss, det är här som nyckeln till vår egen utveckling finns. Är du nyfiken på vad som finns på andra sidan av konflkter, rädslor, dricka för mycket alkohol, äta för mycket onyttigheter, köra över din kropp i tid och otid?

I det medvetna andetaget har du den trognaste vän du någonsin kan önska dig. Ditt medvetna andetag finns där 24 timmar om dygnet och sviker dig aldrig och du kan tryggt luta dig emot det när du väljer den läskiga, oupptrampade stigen på livets väg.

Vår förhoppning är att vi sått några små frön som gjort dig nyfiken på att upptäcka den inneboende, ofta slumrande, kraften som finns i ditt andetag så att du kan nå din fulla potential, den du innerst inne är ämnad att vara.

Varmt lycka till på din resa 🙂
// Teamet bakom Medveten Andning

Påbörja din andningsträning idag

För att komma igång och börja andningsträna kan du köpa våra innovativa och lättanvända produkter och/eller anmäla dig till någon av våra populära kurser.