UTVÄRDERING INSTRUKTÖRSKURS

  Gradera från ett till sex

  Kursen har motsvarat mina förhoppningar
  Instämmer
  inte alls
  Instämmer
  helt
  Hur har tempot varit?
  För lågt/
  för högt
  Mycket bra
  Hur upplevde du kurs-ledaren?
  Mycket dålig Mycket bra

  Avsluta meningen