Kursportal Håll egna kurser

Upplägg

Upplägg – Håll egna kurser

Här kan du titta på och ladda hem kursupplägget ”Håll egna kurser”. De PowerPoint-slides som används i presentationsfilmen nedan kan du ladda hem här (i pdf-format).

Kursupplägg

Hur ofta, hur många deltagare?

 • Sex tillfällen – vecka 1,2, 3, 4, 5 och 9
 • Två timmar per gång
 • 15 minuters fika
 • Hälften teori och övningar, hälften diskussioner
 • Minst 6 deltagare (för att få till en gruppdynamik)
 • Max 10 deltagare (så att alla får möjlighet att prata)
 • Håll kurs på arbetsplats eller i egen regi

Vad ingår i kursen?

 • Relaxator, boken Medveten Andning, 2 st Sleep Tape 1M, 28-dagars träningsprogram
 • Medvetenhetstrappan – ladda hem i pdf-format:
  • Del I – Hur tänker/agerar du i ditt dagliga liv?
  • Del II – Hur är din attityd till livet?
  • Del III – Hur mår din kropp?
  • Del IV – Hur andas du?
  • Del V – Hur mår du mentalt och känslomässigt?
  • Del VI – Hur är din livsstil?

Kursinnehåll

 • Vecka 1 – 28-dagars Medveten Andningsträning
 • Vecka 2 – Fem grundprinciper för en bra andning
 • Vecka 3 – Sambandet mellan andning, tankar och känslor
 • Vecka 4 – Medveten Andning vid träning
 • Vecka 5 – Andningsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar
 • Vecka 9 – Återträff

Framgångsfaktorer

 • Börja varje träff med ett par minuters andning i Relaxator
 • Skapa en miljö av gemenskap
 • Inte peka finger – det är kursdeltagarens egna ansvar
 • Uppmuntra deltagaren att bli nyfiken på sin andning
 • Ställ öppna frågor
 • Att alla får komma till tals
 • Kursdeltagare inspirerar varandra
 • Ha tillit att kursledare får stöd av gruppen
 • Bjud in personer som delar med sig av sina positiva erfarenheter av att andningsträna

Utmaningar

 • Kursledare vill för mycket
 • Skeptikern – gör ingenting
 • Kursdeltagare vill för mycket, “tävlar” och pressar sig i strävan att andas lugnt
 • Håll tiderna (respekt gentemot alla)
 • Deltagare pratar för mycket – “Livs historia”
 • Deltagare pratar för litet – “Blyg, vet inte”
 • Ge alla utrymme att prata
 • Korsvstoppning – hitta balans mellan teori, övningar och deltagarnas erfarenheter

Vad kostar kursen?

 • 2 000:- per deltagare (2 500:- inkl moms)
 • Inköpspris Andningspaket 500:- (625:- inkl moms)
 • Räkneexempel 10 deltagare: Intäkt 20 000:-. Kostnad 5 000:-. Kvar 15 000:- att täcka lön, lokalhyra, fika etc.
 • Räkneexempel 6 deltagare: Intäkt 12 000:-. Kostnad 3 000:-. Kvar 9 000:- att täcka lön, lokalhyra, fika etc.

Hur ta betalt?

 • Vad är min hälsa värd?
 • Vilken effekt ger Medveten Andning på hälsan?
 • Vilken insats krävs?
 • Gratis är gott!! (men uppskattar vi det…?)

Hur nå ut?

 • Spika datum
 • Skapa Facebook-evenemang
 • Ring upp lokalradion
 • Kontakta lokaltidningar
 • Skapa A4-inbjudan och sätt upp på apotek, vårdcentraler, psykiatrin, i affärer etc.
 • Kontakta HR-chefer – håll 30 min introduktion i Medveten Andning
 • Bjud in journalister/människor med stort kontaktnät till 30 min intro
Vecka 1

Kurs Medveten Andning vecka 1

28-dagars Medveten Andningsträning

 • Fylla i medvetenhetstrappan
 • Kursledare presenterar sig
 • Två och två berättar för varandra hur de upplever att de själva andas
 • Gå laget runt – deltagare får presentera sig själva och berätta vad de har för förväntningar på kursen
 • Hur kan jag förbättra min andning? Genomgång av 28-dagars programmet Medveten Andningsträning.
 • Övningar:
  • Hand på bröstet/magen
  • Ligg på rygg med bok på magen
  • Dra upp axlar till öronen
  • Andas i Relaxator
  • Tejpa munnen
 • Två ord – vad ska du göra till nästa gång?
 • Hemuppgift I – Göra 28-dagars Medveten Andningsträning
 • Hemuppgift II – Var nyfiken och reflektera över din egen och andras andning
 • PowerPoint-presentation vecka 1
 • Pratmanus vecka 1 (i pdf-format)
 • Pratmanus vecka 1 (i word-format)

Körschema

 • 0-10 min – Fylla i medvetenhetstrappan
 • 10-15 min – Övning: Hålla andan
 • 15-20 min – Vem är jag?
 • 20-25 min – Övning: Två och två – Hur andas jag?
 • 25-40 min – Laget runt, ett par ord om dig själv och vilka FÖRVÄNTNINGAR du har på kursen (kursledare skriver ned vika förväntningar deltagaren har)
 • 40-60 min – 28-dagars programmet inkl. fler övningar
 • 60-75 min – Fika 15 minuter
 • 75-110 min – 28-dagars programmet forts. inkl. fler övningar
 • 110-120 min – Laget runt: Vad ska du göra till nästa gång?
 • 120 min – Hemuppgift: Var nyfiken på din egen och andras andning
Vecka 2

Kurs Medveten Andning vecka 2

Fem grundprinciper för en bra andning

 • Reflektion – hur har det gått? (ställ öppna frågor)
 • Genomgång de fem grundprinciperna för en bra andning
 • Övningar:
  • Händerna bakom huvudet
  • Tänk snabbt
  • Fokusera blicken
  • Upprät/ihopsjunken hållning
  • Andningsankare 3-3-3
 • Två ord – vad ska du göra till nästa gång?
 • Hemuppgift I – Fortsätta göra 28-dagars Medveten Andningsträning
 • Hemuppgift II – Mediafritt, prata mindre, lyssna mer
 • PowerPoint-presentation vecka 2
 • Pratmanus vecka 2 (i pdf-format)
 • Pratmanus vecka 2 (i word-format)

Körschema

 • 0-30 min – Reflektion – Hur har det gått?
 • 30-35 min – Övning: Tänk snabbt
 • 35-60 min – Fem grundprinciper för en bra andning inkl. fler övningar
 • 60-75 min – Fika 15 minuter
 • 75-110 min – Fem grundprinciper forts. inkl. fler övningar
 • 110-120 min – Laget runt: Vad ska du göra till nästa gång?
 • 120 min – Hemuppgift: Mediafritt, prata mindre, lyssna mer
Vecka 3

Kurs Medveten Andning vecka 3

Sambandet mellan andning, tankar och känslor

Körschema

 • 0-30 min – Reflektion – Hur har det gått?
 • 30-40 min – Övning: Tacksamhet (tejpa munnen)
 • 40-60 min – Sambandet mellan andning, tankar och känslor inkl. fler övningar
 • 60-75 min – Fika 15 minuter
 • 75-110 min – Andning, tankar och känslor forts. inkl. fler övningar
 • 110-120 min – Laget runt: Vad ska du göra till nästa gång?
 • 120 min – Hemuppgift: Tacksamhet
Vecka 4

Kurs Medveten Andning vecka 4

Medveten Andning vid träning

 • Reflektion – hur har det gått?
 • Genomgång pilotstudie, joggning, cykling, promenad m.m.
 • Övningar
  • Diafragma-massage
  • Spänna handen
  • Räkna steg
  • Magmuskel-träning med Relaxator
  • Kroppsmedvetenhet
 • Två ord – vad ska du göra till nästa gång?
 • Hemuppgift I – Fortsätta göra 28-dagars Medveten Andningsträning
 • Hemuppgift II – Aktivitet i vardagen, gå i trappor, stå upp etc.
 • PowerPoint-presentation vecka 4
 • Pratmanus vecka 4 (i pdf-format)
 • Pratmanus vecka 4 (i word-format)

Körschema

 • 0-30 min – Reflektion – Hur har det gått?
 • 30-40 min – Övning: Räkna steg (5 min med Relaxator, 5 min tejpad mun)
 • 40-60 min – Medveten Andning vid träning inkl. fler övningar
 • 60-75 min – Fika 15 minuter
 • 75-110 min – Medveten Andning vid träning forts. inkl. fler övningar
 • 110-120 min – Laget runt: Vad ska du göra till nästa gång?
 • 120 min – Hemuppgift: Aktivitet, mindre bekväm, gå i trappor, stå upp m.m.
Vecka 5

Kurs Medveten Andning vecka 5

Andningsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar

 • Reflektion – hur har det gått?
 • Genomgång andningens betydelse vid olika sjukdomar och symtom
 • Fylla i Andningsindex och utvärdering + reflektion resultat
 • Visa Grundkurs Medveten Andning
 • Övningar:
  • Hålla andan / Hyperventilera / Hålla andan
  • Bikarbonat + citronsyra + vatten + tänt ljus
  • Fyll lungorna maximalt
  • Gapskratta
 • Två ord – vad ska du göra till nästa gång?
 • Hemuppgift – Grundkurs Medveten Andning
 • PowerPoint-presentation vecka 5
 • Pratmanus vecka 5 (i pdf-format)
 • Pratmanus vecka 5 (i word-format)

Körschema

 • 0-30 min – Reflektion – Hur har det gått?
 • 30-40 min – Fylla i Andningsindex och utvärdering
 • 40-50 min – Övning: Hålla andan / hyperventilera / hålla andan
 • 50-60 min – Andningens betydelse vid olika sjukdomar och symtom träning inkl. fler övningar
 • 60-75 min – Fika 15 minuter
 • 75-110 min – Andningens betydelse vid olika sjukdomar och symtom forts. inkl. fler övningar
 • 110-120 min – Laget runt: Vad ska du göra till nästa gång?
 • 120 min – Hemuppgift: AndningsCoachen.se
Vecka 9

Kurs Medveten Andning vecka 9

Återträff

Körschema

 • 0-60 min – Reflektion – Hur har det gått?
 • 60-70 min – Övning: Hitta hem, tacksamhet
 • 70-85 min – Fika 15 minuter inkl. fylla i välmåendetrappan
 • 85-115 min – Laget runt: reflektion resultat välmåendetrappan, hur ska du gå vidare?
 • 115-120 – Utvärdering av kursen