Förbättra din andning nu

Förbättra din andning nu

Förbättra din andning nu

28-dagars Medveten Andningsträning (i pdf-format) >>

All strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande bör inkludera en förbättrad andning som en grundläggande komponent. Eftersom vi har andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och närsomhelst. Att andas på ett bra sätt i vardagen är inte alltid det enklaste, samtidigt som vi har alla möjligheter att förbättra den med lite träning. Genom att förbättra din andning är chansen stor att din hälsa, sömn och energinivå också förbättras.

För att hjälpa dig komma igång med att förbättra dina andningsvanor är vårt 7 stegs program 28-dagars Medveten Andningsträning till stor hjälp. Programmet är avsett att stötta dig med Medveten Andnings fyra verktyg:

  • Bli medveten om din andning. Medvetenhet är ofta första steget till förändring. Första steget i 7 stegs programmet är därför att ta tempen på din andning genom att svara på de 20 frågorna i Andningsindex.
  • Tejpa munnen på natten. Många av oss har munnen öppen när vi sover. Munandning i vila innebär per automatik att vi hyperventilerar, dvs vi får obalans mellan syre och koldioxid. Att tejpa munnen på natten med Sleep Tape är ett synnerligen enkelt, men ändå väldigt kraftfullt verktyg. Då det inte är lätt att hålla koll på din andning när du sover, säkerställer användandet av Sleep Tape att din mun förblir stängd under natten så att andningen bara sker in och ut genom näsan. Näsandning ger en lugnare sömn och minimalt med energiläckage, vilket ökar chansen att kroppen kan ägna sig åt läkning, reparation och återhämtning.
  • Träna med Relaxator. Med Relaxator andningstränare kan du träna upp dina andningsvanor så att du andas mer på ett sätt som motsvarar din kropps behov. Relaxatorn hjälper dig att andas långsammare och mer rytmiskt. Den tränar också upp muskeltonusen i de övre luftvägarna och stärker diafragman, vår viktigaste andningsmuskel.
  • Fysisk aktivitet med stängd mun. En bra andning börjar i näsan. Om din näsa är trång och du har svårt att andas genom näsan är det ofta ett tecken på att andningen inte är optimal. I näsan, under näsmusslorna, finns svällkroppar. De sväller upp när vi har ett för lågt koldioxidtryck, som en försvarsmekanism i ett sätt att försöka förhindra utflöde av koldioxid, då ju koldioxid lämnar kroppen vid utandning. Fysisk aktivitet med stängd mun tränar upp din förmåga att andas genom näsan. I takt med att du förbättrar din andning och återställer koldioxidtrycket kommer svällkropparna att minska i storlek, och näsan upplevs då som mindre trång. Läs mer om hur du frigör en täppt näsa.

Träningsprogrammet 28-dagars Medveten andningsträning, ingår vid köp av våra produkter (ej Sleep Tape). Det är bara att följa dessa sju enkla stegen:

1. ANDNINGSINDEX

Ta tempen på din andning och hälsa genom att svara på de 20 frågorna i Andningsindex. Frågorna hjälper dig bedöma din andning och bli medveten om hur väl dina luftvägar fungerar.

Förhandsvisa steg 1

2. VEM VILL DU VARA?

Skriv ned fem saker som du tycker antingen beskriver den du är idag och de kvalitéer du har som människa, eller den du vill vara och de kvalitéer du vill ha. Din identitet, attityd, värderingar m.m. är inte huggna i sten.

Förhandsvisa steg 2

3. HUR OCH NÄR ÄR DU DEN HÄR PERSONEN

Skriv ned fem meningar som beskriver på vilket sätt och i vilka situationer du är personen du listade i steg 2.

Förhandsvisa steg 3

4. TRÄNINGSSCHEMA

28-dagars andningsträning – använd Relaxator för att träna upp din andning, tejpa din mun på natten med Sleep Tape, gör fysisk aktivitet med stängd mun samt mät din vilopuls och andningsfrekvens. Andningsträningen har potentialen att förändra ditt liv!

Förhandsvisa steg 4

5. ANDNINGSVANOR

Fyll i schemat för dina andningsvanor i vardagen i slutet av varje vecka – dag 7, 14, 21 och 28. Medvetenhet om dina dagliga andningsvanor är ett viktigt första steg till att förbättra dem.

Förhandsvisa steg 5

6. ANDNINGSINDEX ÅTERIGEN

Svara återigen på frågorna i Andningsindex för att utvärdera 28 dagars andningsträning. Du kommer bli förvånad över den positiva påverkan andningsträningen haft på din poängsumma.

Förhandsvisa steg 6

7. UTVÄRDERING

Svara på frågorna i utvärderingen. Hur mycket har din hälsa och ditt välbefinnande förbättrats tack vare andningsträningen?

Förhandsvisa steg 7

Börja andningsträna idag

För att komma igång med din andningsträning kan du köpa våra innovativa och lättanvända produkter och/eller anmäla dig til någon av våra populära kurser.

Tillbaka till blogg