Efter att ha kämpat med cancer har relaxatorn ökat min livskvalité

Efter att ha kämpat med cancer har relaxatorn ökat min livskvalité

Efter flera års cancersjukdom och stress kopplat till ovisshet om framtiden kom jag under kursen i Medveten Andning till insikt om att min andning var långt ifrån optimal. Jag andades ytligt och emellanåt kaotiskt, till och med slutade att andas ibland. Detta dysfunktionella mönster blev jag ännu mera medveten om under 28-dagars andningsträningen med Relaxatorn som hjälpmedel.

Bara genom att observera min egen andning i olika vardagliga situationer ökade min medvetenhet avsevärt. Användandet av Relaxatorn hjälpte mig att uppleva skillnaden mellan en bra, hälsosam och funktionell andning kontra det andningsmönster jag delvis utvecklat av rädsla under sjukdom och delvis burit med mig sedan tidigare.

Jag vill påstå att min kroppsmedvetenhet har ökat genom andningsträningen. Idag kan jag tydligt känna när andningen börjar bli ytlig eller kaotisk. Det kunde jag inte känna på samma sätt tidigare, eftersom jag oftast inte var medveten och närvarande så som jag tycker att jag är idag.

Jag har tre Relaxator

Idag har jag en Relaxator i bilen, en vid min arbetsdator och ytterligare en vid datorn hemma. I bilen varvar jag ner med hjälp av förlängd utandning. Under datorarbete upplever jag att jag kan hålla fokus längre genom att djupandas och syresätta mig.

Under träning orkar jag också mer genom att andas in och ut genom näsan. Det har tagit ett tag att komma dit och i ärlighetens namn får jag väl säga att det händer att jag glömmer av mig men återhämtningen och orken är blir helt klart bättre genom rätt andning.

Framförallt tycker jag att rätt andningsmönster hjälper mig att syresätta mina organ och muskler bra och därigenom hålla stress och ängslan nere. Genom ökad medvetenhet och ett enkelt andningshjälpmedel har min livskvalitet förbättrats.

Vuokko Elner, 48 år, Göteborg

Subscribe Us
Subscribe to our newsletter and receive a selection of cool articles every weeks