Mindre hjärtarytmier och sänkt kolesterol med andningsträning

Mindre hjärtarytmier och sänkt kolesterol med andningsträning

Jag föddes 1945 och ganska snart visade sig symptom med att jag – om jag blev skrämd, upprörd, trotsig – började skrika, tappade andan, blev blå kring munnen och vit i ansiktet och medvetslös. På 40–50-talen betraktades det som att jag var en ”besvärlig unge”. Under skoltiden (1950-60-talen) utvecklades svimningsattacker, och det tolkades som att jag simulerade för att smita undan från gymnastik och annat besvärligt.

Faktum var att jag svimmade bort rejält när jag blev fysiskt eller psykiskt stressad. I början på 70-talet ställde man felaktigt diagnosen epilepsi och jag sattes på tung medicinering och mådde väldigt illa av det hela. Och diagnosen var ju helt galen.

Avslappningsband väckte mitt intresse för hälsa

1978 kom jag till en läkare på vår vårdcentral. Han hade precis fått ett kassettband med Lars-Eric Uneståhl som läst in olika varianter på avslappning. När jag började lyssna på avslappningsbandet avtog mina svimningar något i frekvens. Detta blev början till mitt intresse för hälsa, mat, motion, livsstil. Senare kom qigong och yoga/meditation och andning in i bilden.

1984 fick jag en allvarlig arytmiattack med hjärtstopp och tack vare snabba ingripande kom jag tillbaka till livet. En specialistläkare från Norge, som tillfälligt arbetade i Lund, tog hand om mig. Han hade doktorerat på Långt QT-syndrom – en dödlig arytmisjukdom (sudden arythmia death på engelska). Drygt 30 år har gått sedan jag fick rätt diagnos. För 7 år sedan fick jag pacemaker.

Jag har varit nyfiken och hittat en livsstil, som stödjer hjärtat. Relaxatorn (som jag haft drygt ett år) använde jag flitigt de första månaderna. Därefter utvecklade jag en egen teknik, in genom näsan och ut genom liten springa mellan läpparna. Använder detta vid promenader, när jag slappar framför TV. Reser jag bort har jag alltid Relaxatorn med mig.

Med hjälp av Medveten Andning har arytmierna minskat

I 25-30 år har jag varit medveten om kostens betydelse för hälsan och allt eftersom nya rön kommit fram har jag tänkt på vad jag äter. Trots att jag är normalviktig och äter medvetet, så har mitt kolesterol vid årliga kontroller gått uppåt.

I februari 2014 var det 6,4. Läkaren började prata om statiner men jag sade nej. Då började jag andas medvetet med bl a Relaxator. Ett år senare var det dags för nya prover. Kolesterolet (total) var nu 5,4 och övriga siffror på kolesterol låg fint. Till på köpet: Med hjälp av Medveten Andning har arytmierna minskat.

Att leva med hjärtsjukdom är ångestladdat. Tack vare god andningsteknik kan jag nu hejda stressmoment och ångest. Numera mår jag bra, studerar gymnasiekurs med livsstil och hälsa som huvudämnen. Jag är ute och föreläser i ämnen som rör hälsa och livsstil. Jag gör alltid reklam för andning i dessa sammanhang och visar min Relaxator. Liv är att syresätta och cirkulera!

Ulla Lantz, 70 år, pensionär, Kävlinge

Subscribe Us
Subscribe to our newsletter and receive a selection of cool articles every weeks