Jag cyklar racer och syresätter kroppen på ett helt annat sätt med näsandning

Jag cyklar racer och syresätter kroppen på ett helt annat sätt med näsandning

Jag är 56 år och har cyklat racer i 4 år. För några månader sedan började jag andas genom näsan när jag tränar. När jag munandas hamnar luften uppe i bröstet och min energi minskar. Senaste tiden har jag cyklat 20 mil, 30 mil respektive 42,5 mil under samma dag. Jag hade inte klarat detta om jag inte börjat tillämpa näsandning. Nu är träningen inriktad på att cykla ett 123-milslopp i Frankrike nästa år.

Näsandning ger mig flera viktiga fördelar:

  • Jag upplever mycket mera kraft i benen
  • Jag får mer energi i hela kroppen
  • Jag slipper dra in kall luft långt nere i lungorna, eftersom inandningsluften värms i näsan
  • Jag syresätter kroppen på ett helt annat sätt
  • Min kropp blir mycket lugnare
  • Jag får en mycket behagligare cykeltur
  • Jag sliter inte lika hårt på kroppen
  • Återhämtningen går mycket fortare

Svårare att komma ned i varv efter träning med öppen mun

En annan sak som blivit tydlig är hur viktigt det är för mig att starta lugnt. Om jag i början av passet kör på för hårt och snabbt har jag svårt att få till en bra näsandning. Svårt att komma in i en bra rytm, vilket sitter i under hela träningspasset.

Jag märker också tydligt hur jag har mycket svårare att komma ned i varv efter högintensiv träning där munnen är öppen. Återhämtningen tar längre tid.

Majvor Lantz, 56 år, Produktutvecklare, Tranås

Subscribe Us
Subscribe to our newsletter and receive a selection of cool articles every weeks