Näsandning ger bättre sexliv

Näsandning ger bättre sexliv

En man kontaktade mig efter att ha sett en artikel i Dagens Industri om hur jag sprungit ett halvmaraton med silvertejp över munnen. Han sa: “Jag är 78 år och potensen är fanken inte dålig. Mitt sexliv är bättre än nånsin, nästan som hos en tonåring! Och det har ta mig tusan kommit de sista åren. Jag är övertygad om att den största orsaken är det faktum att jag tejpat munnen på natten de senaste 5 åren.

Hur kan en tejpad mun på natten förbättra ditt sexliv?

Att tejpa munnen på natten låter inte som världens erotikfaktor, men när du väl upplever fördelarna är det stor chans att din partner också blir ivrig att tejpa sin mun! Och om du fortfarande inte är övertygad, kan du förstås alltid kramas först och sedan tejpa munnen innan du somnar 🙂

Nedan är bara några exempel på hur tejpad mun på natten kan boosta ditt sexliv och förbättra din hälsa och ditt välmående. Jag rekommenderar användning av Sleep Tape, som fästs på längden eller tvären och säkerställer att andningen sker in och ut genom näsan när du sover.

En bra andning sänker vår inre stress

Det är ingen hemlighet längre att för mycket stress och för litet återhämtning är det enskilt största hotet mot ett långt, hälsosamt, produktivt liv. Men visste du att stress kan ha en stor negativ inverkan på vårt kärleksliv? Vilket naturprogram som helst kan bekräfta att god tillgång på mat och få naturliga fiender gör att en art ökar i antal och sprider sig, medan torka och hårda livsvillkor gör att överlevnad prioriteras framför fortplantning.

Vi kan kalla det senare för hög stress och vi människor påverkas på samma sätt. Erektionsproblem, för tidig utlösning och minskad sexlust är nära förknippat med olika typer av stress. En bra andning är ett fantastiskt verktyg för att sänka vår inre stress och därmed också förbättra vår sexuella förmåga.

Hur vi andas har en mycket stor påverkan på vår förmåga att upprätthålla ett balanserat nervsystem. Munandning ökar den sympatiska aktiviteten (kamp/flykt), medan näsandning och en längre utandning ökar den parasympatiska aktiviteten (bromspedalen) vilket leder till återhämtning och sänkt stress.

Inom tantrasex och andra tekniker för att öka sin sexuella förmåga och njutning, läggs stor vikt vid att andas på ett avslappnat och rytmiskt sätt.

I boken The Multiorgasmic Man skriver författaren, “Att lära sig kontrollera utlösning och kunna få flera orgasmer börjar med att stärka och fördjupa din andning. Inom kampsporter och meditationstekniker är det välkänt att andningen är nyckeln till att erhålla kontroll över kroppen.

Låg stress ökar sexlust och möjlighet att erhålla erektion

Att få erektion är förknippat med en avslappnad kropp där den parasympatiska delen av nervsystemet är mer aktivt. Utlösning å andra sidan aktiveras av den sympatiska delen av nervsystemet.

Vid stress är den sympatiska aktiviteten hög, vilket gör musklerna som omger penis mer spända och det blir svårare för penis att fyllas med blod. Ett minskat blodflöde till penis försvårar eller omöjliggör i sin tur erektion. Även om det fungerar att få erektion kan en hög grundstress göra att utlösningen sker för snabbt.

För kvinnan fungerar det på samma sätt. Vid stress och hög sympatisk aktivitet gör spända muskler det svårare för klitoris att fyllas med blod och sexlusten minskar.

Munandning ökar stresshormoner

I näsan förbereds luften för lungorna då den värms, fuktas och rensas från bakterier och andra partiklar i luften. Munandning, å andra sidan, gör att torr och kall luft full av bakterier och partiklar kommer ned i luftvägarna. Det ger trängre luftvägar då de blir irriterade, inflammerade, svullna och slemproduktionen ökar för att föra bort partiklar.

Eftersom andningen är så nära kopplad till vår överlevnad har den alltid högsta prioritet. Om vår andning är hotad, exempelvis på grund av trånga luftvägar, uppfattar kroppen det som hög stress och en kamp för överlevnad.

När kroppen upplever stress stiger stresshormonerna adrenalin och kortisol. Adrenalin har en vidgande effekt på luftvägarna och kortisol hämmar inflammationer. Adrenalin- och kortison-liknande ämnen är därför de viktigaste ingredienserna i astma-medicin, eftersom luftvägarna då är trånga.

Näsandning ökar vår sexuella förmåga

Det finns en nära koppling mellan näsan och vår sexuella förmåga.

Kvävemonoxid, NO, är ett ämne som produceras i stora mängder i bihålorna i näsan. Vid inandning genom näsan följer NO med inandningsluften ner i lungorna. NO vidgar luftvägarna och blodkärlen i lungorna vilket ger en effektivare andning och ökad syresättning.

1998 gick Nobelpriset i medicin till tre amerikanska forskare som visade hur NO fungerar i kroppen och dess kärlvidgande effekt. Potensmedlet Viagra kunde utvecklas tack vare deras forskning.

Viagra togs från början fram för att motverka kärlförträngningar. Vid kärlförträngningar får man medicinen Nitroglycerin, som ökar produktionen av NO som i sin tur gör så att blodkärlen vidgas. Viagra var tänkt som en konkurrent till Nitroglycerin, men då en bieffekt var att mannen fick erektion började det istället marknadsföras som ett potensmedel.

Skifta från munandning till näsandning ökar sexförmågan

En täppt näsa, exempelvis på grund av polyper, leder till munandning. Vid munandning minskar mängden NO som följer med inandningsluften ned i lungorna för att därefter föras över till blodet. Munandning ger inte bara en ineffektiv andning och sämre syresättning utan munandning har också en negativ inverkan på vår sexuella förmåga.

I en studie på tjugonio män med polyper i näsan hade 34 procent av männen nedsatt sexuell förmåga, och endast tre procent i kontrollgruppen. Efter att polyperna opererats bort, och personerna kunde börja andas genom näsan igen, sjönk siffran till tio procent.

Runt penis finns mängder av NO-receptorer. När NO-nivåerna är höga stimuleras dessa receptorer. Musklerna runt penis slappnar då av så att den kan fyllas med blod och erektion uppnås och bibehållas.

En annan viktig effekt av näsandning är att mer koldioxid hålls kvar i kroppen. Andningen syftar till att upprätthålla balans mellan vårt behov av syre, som vi tar in utifrån, och behovet att göra oss av med koldioxid, som produceras i kroppen. När vi andas in tar vi in syre och när vi andas ut innehåller utandningsluften höga nivåer av koldioxid.

Vid munandning blir utflödet av koldioxid för stort, vilket sänker nivåerna i kroppen. Precis som NO har även koldioxid en avslappnande och vidgande effekt på de muskler som omger penis. Vid låga nivåer av dessa gaser drar de glatta musklerna som styr blodflödet till penis ihop sig.

Näsandning gör också att vi förbättrar vårt luktsinne. Flera studier visar att lukten spelar en avgörande roll när vi väljer partner. Om vi har ett försämrat luktsinne på grund av munandning, riskerar vi att göra ett val av partner med en kroppslukt som inte matchar våra nedärvda önskemål.

Kvinnlig sexlust, hormoner, menstruationscykeln och andning

Kvinnans sexlust kan variera i takt med menstruationscykeln. En orsak är att hormonet progesteron påverkar andningen. Dag 15–28 i menstruationscykeln är progesteronnivån högre. Hög progesteronnivå ökar andningen och därmed utflödet av koldioxid.

Cirka en vecka efter ägglossning, runt dag 22, och några dagar framåt är koldioxidnivåerna som lägst. Sänkningen kan bidra till minskad sexlust, då lägre koldioxidhalt är associerat med sämre syresättning av kroppen. Om dessutom koldioxidhalten, på grund av en stressad andning, är lägre än normalt redan vid ägglossning ger ökade progesteronnivåer ännu lägre koldioxidnivåer. Påverkan på sexlusten kan då bli ännu större.

Eftersom livmodern består av glatt muskulatur kan låga nivåer av koldioxid, som får glatt muskulatur att dra ihop sig, bidra till mensvärk. Mensvärk innebär att muskelkramper uppstår i livmodern.

Vanligtvis mår kvinnan som allra bäst dag 1–14 i menstruationscykeln, vilket sammanfaller med att koldioxidhalten i blodet då är som högst (och progesteron-nivåerna som lägst). Den sista veckan i cykeln är vanligtvis värst. Då är också koldioxidhalten som lägst (och progesterone-nivåerna som högst).

Näsandning ger alltså en ökad sexlust tack vare:

  • Minskad inre stress
  • Bättre hormonbalans
  • Minskade stresshormoner
  • Nervsystem i balans
  • Förbättrad blodcirkulation till penis (ökad erektionsförmåga) och klitoris (ökad sexlust)

För dig som vill veta mer

Denna artikel baseras på boken Medveten Andning.

Subscribe Us
Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning