Andningen är nyckeln till att hålla dig frisk

Andningen är nyckeln till att hålla dig frisk

Vi spenderar enorma summor i vår jakt på att må bra, se bra ut, bli smala, vältränade, sova bättre, ha mer energi och ett bättre sexliv. Men faktum är att vi kan uppnå dessa saker utan att det behöver kosta oss en enda krona. Nyckeln till bättre utseende, bättre sömn, bättre sex, mer energi osv bär vi redan med oss 24 timmar om dygnet. Det är något som vi ofta tar alldeles för givet och troligtvis har vi knappt ägnat en tanke åt den – nämligen vår andning.

Försämrade andningsvanor kan ge upphov till många till synes helt orelaterade negativa konsekvenser för vår hälsa och vårt välbefinnande. Problemen uppstår i vår kropp där våra individuella svagheter sitter.

Problemet

1. Saknar insikt. Problemet är att vi inte är medvetna om att vi har en försämrad andning. Vi vet helt enkelt inte vad som kännetecknar en bra eller mindre bra andning.

2. Vart ska vi vända oss? Även om vi reflekterat över vår andning och insett att den kan förbättras vet vi oftast inte vart vi ska vända oss. Har vi dåliga kostvanor, sömnvanor, träningsvanor finns det en uppsjö av experter, böcker och metoder att ta del av. Men om vi har dåliga andningsvanor, vart vänder vi oss då? Fram tills nu har valet inte varit lika självklart.

3. Inser inte betydelsen. Och även om vi har hittat någon eller något som kan hjälpa oss, till exempel Medveten Andningsträning, inser vi ändå inte hur otroligt viktig vår andning faktiskt är.

Tio gånger mer luft än mat

Livet börjar och slutar med ett andetag. Vi överlever i veckor utan mat, utan vatten i dagar men utan att andas överlever vi bara några minuter.

Visste du att vi tar ca 1 000 andetag varje timme, alltså upp till 25 000 andetag per dygn. Det blir 10-20 kg luft som passerar in och ut ur vårt system varje dag, vilket är 10 gånger mer än den mängd mat vi äter. Det säger en hel del om hur viktig vår andning är.

Intag mat, vätska och luft under ett dygn

Var är Medveten Andning?

Medveten Andning är inte yoga, det är inte meditation och inte heller är det mindfulness. Och samtidigt är det alla dessa och allt däremellan.

Medveten Andning handlar om våra dagliga andningsvanor. Det handlar om att lägga grunden för en bättre hälsa och mer energi och harmoni och nyfikenhet och kreativitet samtidigt som vi minskar stress, smärta, rädslor, oro och hälsoproblem.

Medveten Andning handlar om att syresätta kroppen på ett effektivare sätt genom att förbättra sättet vi andas de 1 000 andetag vi tar varje timme.

Medveten Andning handlar om att förstå hur viktig vår andning är för alla aspekter av vårt liv – våra tankar, känslor och kroppsliga funktioner. Faktum är att i andetaget har vi det bästa verktyget som någonsin uppfunnits för att hantera stress, rädsla, sorg och smärta.

Tolv fördelar som förbättrade andningsvanor ger:

1. FÅ MER ENERGI

Det är mycket effektivare att tillverka energi med hjälp av syre än utan. Utan syre kan endast 6% av den tillgängliga näringen utvinnas, medan energiproduktion med syre utvinner upp till 100% energi ur samma mängd näring.

Med andra ord utvinns upp till 16 gånger mer energi med syre än utan. Här finner du mer information – ENERGIBRIST – Grunden för ohälsa

2. GÅ NED I VIKT

Fett kan endast förbrännas när syre är närvarade. Vid en ineffektiv andning når inte lika mycket syre fram till cellerna och förmågan att förbränna fett minskar.

Med andra ord kan försämrade andningsvanor leda till övervikt. Kanske kan denna artikel vara av intresse – Öka din fettförbränning med andningsträning.

3. FÖRBÄTTRA ASTMA

Astma är en sjukdom som drabbar luftvägarna och gör dem trängre, vilket gör det allt svårare att andas. Att inkludera en förbättrad andning borde vara en självklarhet vid alla former av behandling av denna sjukdom. I princip alla astmatiker hyperventilerar. Här kan du lära mer – Förbättra din andning – Förbättra din astma

4. LUGNA NED EN HJÄRNA PÅ HÖGVARV

Vår hjärna är en storförbrukare av syre och är följaktligen det organ som lider mest vid försämrade andningsvanor. En hjärna med syrebrist är en stressad hjärna, vilket gör att vi hamnar i kamp/flykt/frys-beteende där fokus ligger på hot och överlevnad. Här hittar du mer info – Lugna ned en stressad, överhettad hjärna.

5. STABILISERA BLODTRYCKET

Hjärtat sitter mitt emellan lungorna och hur du andas har stor påverkan på hjärtat. Börjar du till exempel andas snabbare så stiger pulsen.

En spänd, orytmisk och stressad andning ger ett spänt, orytmiskt och stressat hjärta. Låt dig inspireras av den här artikeln – Stärk ditt hjärta med rätt andning.

6. UTVECKLA RAKA TÄNDER OCH ETT FINT LEENDE

Tungans position har en mycket stor påverkan på ansiktets utveckling. Vanemässig munandning ändrar tungans placering vilket kan leda till förändringar i hur ett barns ansikte och tänder utvecklas.

Mer information hittar du i den här artikeln – Munandning påverkar ett barns tänder, ansikte, leende och luftvägar negativt.

7. NJUT AV ETT BÄTTRE SEXLIV

Visste du att det finns ett nära samband mellan förmågan att andas genom näsan och sexuell njutning och sexlust hos både män och kvinnor? Bland annat tack vare ett ämne, kvävemonoxid (NO), som produceras i näsan. Potensmedlet Viagra kunde utvecklas tack vare forskning på NO.

Läs mer i denna artikel – Näsandning ger bättre sexliv.

8. BÄTTRE IDROTTSPRESTATION

Vi kan inte springa, simma, cykla eller bibehålla koncentration, styrka och uthållighet på ett optimalt sätt om andningen är försämrad. Men hur många tränar aktivt på att förbättra sin andning för en optimal syresättning när vi joggar, cyklar, spelar fotboll, golf, tennis eller ishockey? Inspireras av denna artikel – Medveten Andning för optimal idrottsprestation.

9. SOV BÄTTRE

Munandning i vila innebär per automatik att vi hyperventilerar, vilket ger syrebrist och dålig sömn.

Människan är det enda djur som sover med öppen mun. Mer information hittar du i den här artikeln – Andas bättre – sov bättre.

10. STABILISERA DINA KÄNSLOR

Vår inbyggda respons vid rädsla och oro är att reflexmässigt förändra vår andning. Vi drar efter andan och håller andan i ett sätt att väcka upp kroppen eller så andas vi ytligt högt uppe i bröstet i ett försöka att ”fly” från våra obehagliga känslor som ofta har sitt säte i magtrakten.

Här kan du läsa mer – Nära koppling mellan stress, andning och jobbiga känslor.

11. MINSKA SMÄRTA OCH VÄRK

Vad är din första reaktion när du går in i en kall dusch? Du drar snabbt efter andan och spänner dig, eller hur?

När vår kropp är spänd är vår andning spänd, vilket förstärker smärtan. Här kan du läsa mer – Din andning – ett kraftfullt verktyg vid smärtlindring.

12. ÖKA ANDLIG UTVECKLING

På engelska heter andlighet spirit och andning heter respiration, vilket innebär ”reconnection to spirit” – återkoppling till vår andlighet.

En långsam, låg och rytmisk andning förbinder oss med vår inre kärna vilket ökar vår andliga utveckling.

Subscribe Us
Gör som 50 000+, ange din e-post och få två kapitel gratis av boken Medveten Andning