Överläkare rekommenderar Medveten Andning och Relaxator

Anders Olsson Blogginlägg Kommentera

Jag är före detta överläkare vid Falu Lasarett. I Sverige har vi en sjukvård som ligger på högsta nivå globalt sett. Ett problem inom svensk sjukvård dock är att läkarna så sällan lyfter blicken över den egna specialiteten. Efter min femåriga grundutbildning till läkare har jag vidareutbildat mig inom tre olika specialist-områden – allergologi, reumatologi och invärtesmedicin.

Jag har också doktorerat i cellbiologi. Hög ambitionsnivå gjorde att jag gick in i väggen 1986. 1988 kom jag i kontakt med några experter inom området andning, Olle Löwhagen och Lars Belin, vid Göteborgs universitet. Min bakgrund har bidragit till en ökad förståelse för de bakomliggande orsakerna till ohälsa och dess symtom.

Kopplingen mellan kronisk

ohälsa och överandning

Det jag märkte var att många av mina patienter med mångfacetterade kroniska besvär (ohälsa) hade problem med sin andning – de hade ofta en låggradig form av hyperventilering, vilket innebär att man andas för mycket och får för mycket syre i blodet men för litet koldioxid.

Jag började mäta koldioxidnivåerna på en del av mina patienter vilket bekräftade att många av dem hyperventilerade. Parallellt med denna hyperventilering gick en funktionell andningsrubbning (FAR), som karakteriseras av ofrivilliga spänningar i andningsmuskler i bröst, nacke, hals och rygg, vilket i sin tur ger andnöd, bröstsmärtor m.m.

Enligt min uppfattning leder hypokapni (hyperventilation) till en ökad retbarhet i nerver och muskler, som i sin tur medför att andningsmusklerna inte arbetar synkront. I sin tur leder det till att luftflödet varierar vid in- eller utandning, något som man också kan se på en flöde-volymkurva vid ett lungdunktionstest (spirometri). Man upplever andnöd.

Svårt nå ut till

mina kollegor

För att väcka intresse för andningens betydelse, både bland kollegor inom sjukvården, beslutsfattare och privatpersoner har jag skrivit boken Medicinskt oförklarade symtom (MOS), som finns att köpa på Adlibris och andra boksajter. Jag har också publicerat en del artiklar och skickat ett öppet brev till vår socialförsäkringsminister och Generaldirektören för Försäkringskassan:

Jag har försökt föra ut detta till mina kollegor, men intresset har dock varit ganska svalt även om några visat intresse. Du är varmt välkommen att besöka min hemsida Andningsdoktorn.se >>

Jag kan varmt rekommendera

boken Medveten Andning

Anders Olsson och jag har sedan flera år tillbaka haft givande diskussioner om andning och ohälsa. Han är en av få som vet mycket om hypokapni (överandning/hyperventilering) och dess betydelse för ohälsa. Anders Olsson har skrivit en utmärkt bok, Medveten Andning, som visar på hans stora kunskap inom området.

I boken tar han upp hur försämrade andningsvanor bidrar till vitt skilda hälsoproblem som kroniskt trötthetssyndrom, smärta och värk, sömnproblem, hjärtproblem, problem med mage och tarm och stress- och ångestproblematik. Boken är baserad på vetenskaplig forskning och jag kan varmt rekommendera den.

... och även Relaxator

Andningstränare

Anders Olsson har också tagit fram en produkt, Relaxator Andningstränare, som jag tycker är värd att uppmärksammas inom svensk sjukvård. Relaxatorn är ett redskap för andningsgymnastik som hjälper användaren att förbättra sina andningsvanor.

Även denna produkt kan jag varmt rekommendera, samtidigt som jag efterlyser kliniska prövningar med densamma. En liknande produkt, BA-tub finns redan i svensk sjukvård för behandling av KOLS. Syftet är i båda fallen att åstadkomma ett visst utandningsmotstånd.

Dr Johannes Lindh, pensionerad överläkare, Falu Lasarett

Hur andas du egentligen?
Andningen är nyckeln till att hålla dig frisk
Hur ska du andas på bästa sätt?
Hur andas du? Gör vårt 2-minuters andningstest
Hur stressad är du? Gör vårt 3-minuters unika strestest
Förbättra din andning nu - 28-dagars Medveten Andningsträning

Dela gärna denna sida