Kejsarsnitt kan ge andningsproblem

Anders Olsson Artiklar Leave a Comment

En naturlig förlossning är om möjligt att föredra framför kejsarsnitt. Studier visar att barn som kommer till världen med kejsarsnitt kan få andningsproblem och löper högre risk än andra barn att utveckla astma och allergier som eksem och hösnuva. I en holländsk studie på 2 917 st åttaåringar fann man att astma var mycket vanligare bland de barn som hade fötts med kejsarsnitt jämfört med vid vaginal födsel. - Vi drar slutsatsen att kejsarsnitt är en riskfaktor för att barnet ska utveckla astma och att risken är större om föräldrarna är allergiska. I en annan studie fann man att kejsarsnitt ledde till ökad risk för matallergier.

Det har länge varit känt att ett däggdjurs lungor är det organ som utvecklas allra sist i livmodern, innan det är dags för fostret att komma ut. Mot slutet av graviditeten börjar lungorna utsöndra ett protein, SP-A, som talar om att de är färdigutvecklade. Detta ämne sätter igång en kaskad av reaktioner som påverkar mamman så att värkarna sätter igång,

Igångsättningen av värkarbetet är noggrant förutbestämt att inte starta förrän fostret är tillräckligt utvecklat för att kunna överleva utanför livmodern på egen hand. Vid ett planerat kejsarsnitt är det inte säkert att lungorna är färdigutvecklade, eftersom det är svårt att förutsäga exakt när den egentliga förlossningen skulle satt igång. Mer information om SP-A hittar du i denna studie.

Stresshormonerna hos ett

nyförlöst barn är skyhöga

Vårt inträde i den här världen från moderlivet är dramatisk och det är en av de största utmaningar vi utsätts för under vårt liv. Från den skyddande miljön i livmodern möts barnet av en helt ny värld full av ljud, ljus och kall luft och ska samtidigt skifta från inaktiverade lungor och automatisk näring via navelsträngen, till att helt plötsligt andas och äta på egen hand.

Stresshormonerna hos ett nyförlöst barn är skyhöga, vilket är en stor fördel när det första andetaget ska dras. Kampen för att komma ut genom den trånga förlossningskanalen bidrar till de höga stressnivåerna och också till att lungorna pressas ihop och vätska trycks ut. Vid kejsarsnitt är inte stresshormonerna lika höga och bröstkorgen trycks inte heller ihop och tömmer lungorna på vätska.

Barn som är förlösta med kejsarsnitt eller födda för tidigt behöver man alltså vara extra uppmärksam på hur de andas, både när de är vakna och när de sover. Munandning, andningsuppehåll och oregelbunden andning är särskilt vanligt hos barn som är för tidigt födda.

Rädslor och havandeskapsförgiftning

vanliga orsaker

I Sverige föds ungefär 16-18 procent av alla barn med kejsarsnitt och knappt hälften av dessa är planerade. Vanliga orsaker till att man föder barn med planerat kejsarsnitt kan vara till exempel rädsla för förlossningen eller havandeskapsförgiftning. Symtom vid havandeskapsförgiftning är högt blodtryck, svår huvudvärk, ögonflimmer, kramper, smärtor i övre delen av magen (under revbenen där diafragman sitter) och andnöd orsakad av vatten i lungorna. Samtliga symtom vid havandeskapsförgiftning har en väldigt nära koppling till försämrade andningsvanor.

Vid oro och rädslor är andningen ofta ytlig och snabb eller så håller vi andan. När vi flyttar upp andningen i bröstet eller håller andan är det som att vi med hjälp av andningen springer ifrån våra rädslor, som ofta har sitt säte i magtrakten. Om vi bibehåller dessa försämrade andningsvanor ger vi rädslorna utrymme att växa till sig och bli allt större över tiden.

Vid akuta kejsarsnitt är

mjölksyrenivåerna höga

Den andra hälften av kejsarsnitten är av akut karaktär. Att föda barn är en enorm kraftansträngning som kräver mängder av syre och ställer stora krav på ett effektivt andningsarbete. Vid en försämrad andning uppstår syrebrist och därmed högre nivåer av mjölksyra. På Södersjukhuset har överläkaren Eva Itzel-Wiberg mätt mjölksyra i fostervatten och funnit ett tydligt samband mellan höga nivåer av mjölksyra och utdragna förlossningar och/eller kejsarsnitt. Mjölksyran ökar när livmodern drabbas av syrebrist under värkarbetet, vilket försämrar livmoderns förmåga att dra ihop sig och kan resultera i en lång förlossning.

Var femte förlossning är idag utdragen på grund av ineffektiva värkar. Vid utdragna förlossningar blir både mamman och barnet utmattade och risken för infektioner och andra komplikationer ökar hos mamman och risken för syrebrist ökar hos barnet.

Kan kejsarsnitt undvikas

med andningsträning?

Många kvinnor är i riskzonen att utveckla försämrade andningsvanor. Under graviditet och vid förlossning är det till stor hjälp att se till så att andningen så ofta som möjligt är djup (inte stor), långsam, rytmisk och avslappnad. Ett bra sätt att uppnå en bra andning under graviditeten är genom att använda Medveten Andnings fem verktyg:

  1. Träna med Relaxator Andningstränare
  2. Gör fysisk aktivitet med stängd mun
  3. Bli medveten om sin andning i olika situationer i vardagen
  4. Tejpa munnen på natten för att säkerställa att andningen bara sker genom näsan
  5. Göra fysiska övningar som säkerställer att luftvägarna hålls öppna och välfungerande.

Genom att ta andningen till hjälp under förlossningen kan den födande kvinnan a) uppleva den trygghet som gör att hon i högre grad kan hålla stress och rädslor under kontroll, b) syresätta musklerna som är aktiva under värkarbetet på ett optimalt sätt, c) återhämta sig snabbare mellan värkarna och d) minska den upplevda smärtan som förstärks när man spänner sig/andas ytligt/håller andan. Lär dig mer om dina nuvarande andningsvanor genom att svara på de 20 frågorna i Andningsindex frågeformulär.

Vetenskapliga

studierNära koppling mellan PMS och försämrad andning
Din andning – ett kraftfullt verktyg vid smärtlindring
Kvinnor i riskzonen utveckla försämrade andningsvanor
Hur andas du? Gör vårt två minuters andningstest
Förbättra din andning nu - 28-dagars träningsprogram
Artiklar för att upptäcka kraften i ditt andetag
Våra kunder ÄLSKAR det vi gör! Läs våra inspirerande kundberättelser
TV och radio-inslag, artiklar m.m. om Medveten Andning
Kika in i vår butik och lär mer om våra prouker och kurser

Dela gärna denna sida


Om författaren

Anders Olsson

Facebook Twitter

Anders Olsson är föreläsare, utbildare och grundare av Medveten Andning och har skrivit boken med samma namn. Efter att i hela sitt liv haft en hjärna som gått på högvarv har han haft turen att stöta på verktyg som hjälpt honom slappna av och hitta sitt inre lugn. Det kraftfullaste av dessa verktyg har utan tvekan varit att förbättra andningen, vilket ledde till Anders beslut att bli världens främste expert inom andning. Det är snart 10 år sedan och sedan dess har han hjälp tiotusentals människor till en bättre hälsa och ökad livskvalité. Han är gästföreläsare på Arizona State University och har deltagit i en banbrytande andningsstudie på Stanford i USA. Anders vision är "Tillsammans förändrar vi världen, ett andetag i taget". Läs mer om Anders här >>