AndningsNYTT

Nummer 4 - 2017

Hej !

Visionen att Medveten Andning ska sprida sig över hela världen börjar så sakteliga bli verklighet. Nu finns det Country Managers i Norge, Finland och Danmark.

Själv kan jag numera titulera mig gästföreläsare på Arizona State University. På deras Stress Management-utbildning använder de även vårt Stresstest - kamp/flykt/frys-index, som nyligen översatts till engelska. Jätteskoj med den fina feedbacken både från studenterna och ansvarig professor.

Senare i höst kommer författaren och journalisten (New York Times, Men's Journal, Wired mfl) James Nestor från San Francisco till Sverige för att under några dagar intervjua mig för sin nya bok om andning. För andningsboken intervjuar James både andningsexperter inom sjukvården, ledande forskare på Stanford och andra forskningsinstitut och “Do-It-Yourselfers” som mig. Spännande!!

9:e november håller jag en andningsföreläsning i Solna. Anmäl dig innan 9:e oktober för att delta i utlottningen av fina priser. På föreläsningen är det bland annat världslansering av BreathIQ, apparaten som avslöjar ditt verkliga hälsotillstånd. BreathIQ, som jag tagit fram tillsammans med min nye amerikanske affärskollega, Steve Scott, mäter bland annat koldixoid, syre, andningsfrekvens, andningsvolym, andningsuppehåll (apné), andningsrytm, kvävemonoxid (NO), ämnesomsättning och energikälla (fett/socker). Mätningarna avslöjar tillståndet i din kropp på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. 

Vi lever från ett andetag till nästa, så ta vara på dina värdefulla andetag :)

/Anders Olsson

---

LÄR KÄNNA VÅRA COUNTRY MANAGERS

Medveten Andning växer och utvecklas kontinuerligt, vilket gör att visionen att metoden ska sprida sig över hela världen så sakteliga börjar bli verklighet. Förutom grundaren Anders Olsson, består teamet idag av Country Managers i Norge, Finland och Danmark.

• Lise-Lotte Bonné i Danmark

• Lisa Korsgren i Norge

• Jeanette Szymansky i Finland

Läs mer  >>

---

STRESS - VAD ÄR DET EGENTLIGEN?

• Stress är när ambitionen är på nivå fem medan resurser och kunskap endast är på nivå fyra

• Stress är när vi har en andning som inte speglar kroppens behov

• Stress är när vi gör något under tidspress

• Stress är när vi gör något läskigt som vi är rädda för, som tar oss utanför vår bekvämlighetszon

• Stress är obearbetade känslor som sorg, rädsla och ilska

• Stress är obalans mellan aktivitet och återhämtning

• Stress är när vi är stillasittande, har dålig hållning och orörliga, stela och spända muskler

• Stress är inre konflikter där vi tänker en sak, säger en annan sak, känner en tredje medan vår kropp tar oss i en fjärde riktning

Stress kan liknas vid för låga intäkter och för höga kostnader, där vi tar ut mer pengar från bankkontot än vad vi sätter in. Men stress är inte dåligt i sig, tvärtom är det nödvändigt då det tvingar oss att tänka i nya banor, utvecklas, lära nytt och få nya insikter.

Läs mer >>

---

AKTUELLT - KURSER, FÖRELÄSNINGAR m.m.

- ANDAS BÄTTRE - MÅ BÄTTRE - Föreläsning med Anders Olsson. Gästföreläsare är James Nestor, författare till boken DEEP, utsedd till årets vetenskapsbok 2014. Early Bird: Anmäl dig innan 9:e oktober för att delta i utlottning av fina priser. Datum 9 november 2017, klockan 18:00-21:00, Parlamantet, Solna Gate, Solna.  Läs mer >>

INSTRUKTÖRSTRÄFF - Träff för alla Andningsinstruktörer i Solna. 9 november kl. 13-17. Mycket spännande program.

 - INSTRUKTÖRSKURS - Medveten Andning, start 30 januari 2018. Mycket uppskattad kurs. Över 600 utbildade Andningsinstruktörer. På nuvarande kurs är vi över 70 deltagare.  Läs mer >>

---

MEDVETEN ANDNING HAR FÖRÄNDRAT MITT LIV!

Sedan jag kom i kontakt med Medveten Andning har mitt liv förändrats. Det går inte att förstå att det inte är ett större fokus på andningen. Andningen är ju nummer ett om vi ska kunna leva över huvud taget.

Jag jobbar på att andas rätt och det har gett mig ett nytt liv. Jag kör med tejp på natten vilket gör att jag sover lugnt och fint. Jag är utvilad när jag vaknar och känner att min kropp har fått återhämtat sig.

Läs mer >>

---

KOLDIOXIDTRYCKET VIKTIGARE ÄN BLODTRYCKET

Blodtrycket känner vi alla till. Det mäts i mmHg (millimeter kvicksilver) och ett normalt blodtryck anses ligga på 110–130/80.

Koldioxidtrycket är dock inte lika välkänt, främst beroende på att det är krångligt att mäta och troligtvis också för att intresset för andning inom sjukvården hittills varit ganska svalt. Ett optimalt koldioxidtryck ligger på mellan 40 och 45 mmHg och det är helt avgörande för att vi ska må bra.

Koldioxidtrycket varierar med varje andetag och ger därför en mycket bättre nulägesbild av hur vi mår – mentalt, känslomässigt och fysiskt, jämfört med att mäta blodtrycket. Koldioxidtrycket styr vår andning. Ett lägre koldioxidtryck gör att vi andas snabbare, och över tiden allt ytligare, med andra ord - allt sämre.

Läs mer >>