AndningsNYTT

Nummer 4 - 2015

Hej subscriber !

I detta nummer av AndningsNYTT kan du läsa om hur andningsträning i skolan har ökat elevernas koncentrationsförmåga och minskat deras oro och stress både inför prov och i vardagen. Vår vision är att ALLA skolbarn ska få ta del av denna enkla men kraftfulla kunskap. Och ärligt talat - våra barn lär sig 1 000 olika saker men ingen får lära sig hur man ska andas.....kroppens viktigaste funktion.

Och läs också om hur Percy blev kvitt sin sömnapné när han började tejpa munnen på natten. Lösningen finns många gånger i det enkla och okomplicerade. Som en kvinna sa häromdagen "Jag använde CPAP-mask på natten i åtta år och jag hade gett en halv miljon för att bli av med den. Nu räckte det med en Relaxator och tejp för 350:-...."

Om du tog bort onödig tidspress och rädslor, hur skulle det förändra ditt liv?

/Anders Olsson

Andningsträning i skolan ökar koncentration och minskar oro och stress

22 elever i årskurs 4-5 har andningstränat med Relaxator och fått utbildning om andningens betydelse under fyra veckor. Eleverna är mycket positiva då de ökat sin koncentrationsförmåga och minskat sin oro och stress.De har fått ett verktyg för livet, och detta med en minimal insats om endast 3 timmars utbildning och 3 timmars andningsträning!  Läs mer >>

Instruktör Medveten Andning Skola

Instruktör Medveten Andning Skola

Nu introducerar vi kursen för dig som vill sprida Medveten Andning i skolan - Instruktör Medveten Andning Skola 7:e oktober - 18 november, På kursen går vi igenom andningens grunder och enkla övningar för bättre andningsvanor. Kursen ger dig ett komplett kursupplägg så att du direkt efter avslutad kurs kan börja hålla egna kurser för elever.  Läs mer >>

Sömnapné ett minne blott tack vare tejpad mun

Sömnapné ett minne blott tack vare tejpad mun

En morgon hade jag nog haft andningsuppehåll i flera minuter för det tog 2 timmar innan jag såg klart. Problemet var att på natten föll tungan ned i halsen, vilket orsakade sömnapnéen. Övervägde först att pierca tungan för att förhindra att tungan föll ned, men blev avrådd. Jag upptäckte att när munnen var stängd höll sig tungan på plats och med tejpad mun på natten kom genombrottet. Sömnapnén som plågat mig i många år är nu historia!  Läs mer >>

Kalendarium

• Instruktörskurs Medveten Andning start 25:e augusti - Läs mer >>

• Instruktörskurs Medveten Andning eng. start 27 aug - Läs mer >>

• Kostnadsfri föresläsning Spånga 7 sept - Läs mer >>

• Kostnadsfri föreläsning Kalrskrona 16 sept - Läs mer >>

• Föreläsning Må Bra Mässan Tierp 26 sept - Läs mer >>

• Instruktörskurs MA Skola start 7 okt - Läs mer >>

Hur andas du? Testa din andning nu!

Hur andas du? Testa din andning nu!

Lär dig mer om dina nuvarande andningsvanor genom att svara på de 20 frågorna i Andningsindex frågeformulär. Frågorna hjälper dig att gradera och bli medveten om hur väl dina luftvägar fungerar. Blockerade luftvägar, överandning, oregelbunden andning är alla faktorer som kan ge upphov till många till synes helt orelaterade hälsoproblem.  Läs mer  >>